Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Proverbs 8

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]

8:1 Не вика ли мъдростта? И разум не издава ли гласа си?

8:2 Тя стои по високите места край пътя, На кръстопътя;

8:3 Възгласява на портите, при входа на града, При входа на вратите:

8:4 Към вас, човеци, викам, И гласът ми е към човешките чада.

8:5 Вие, глупави, разберете благоразумие, И вие, безумни, придобивайте разумно сърце

8:6 Послушайте,, защото ще говоря хубави неща. И ще отворя устните си да произнеса правото.

8:7 Защото езикът ми ще изговори истина. И нечестието е мерзост за устните ми.

8:8 Всичките думи на устата ми са справедливи, Няма в тях нищо лъжливо или опако.

8:9 Те всички са ясни за разумния човек, И прави за тия, които намират знание.

8:10 Приемете поуката ми, а не сребро, И по-добре знание, нежели избрано злато.

8:11 Защото мъдростта е по-добра от скъпоценни камъни, И всичко желателно не се сравнява с нея.

8:12 Аз, мъдростта, обитавам с благоразумието, И издирвам знание на умни мисли.

8:13 Страх от Господа е да се мрази злото. Аз мразя гордост и високоумие, Лош път и опаки уста.

8:14 У мене е съветът и здравомислието; Аз съм разум; у мен е силата.

8:15 Чрез мене царете царуват И началниците узаконяват правда.

8:16 Чрез мене князете началствуват, Тоже и големците и всичките земни съдии.

8:17 Аз любя ония, които ме любят, И ония, които ме търсят ревностно, ще ме намерят.

8:18 Богатството и славата са с мене; Да! трайният имот и правдата.

8:19 Плодовете ми са по-добри от злато, даже от най-чисто злато, И приходът от мене от избрано сребро.

8:20 Ходя по пътя на правдата. Всред пътеките на правосъдието,

8:21 За да направя да наследят имот тия, които ме любят, И за да напълня съкровищницата им.

8:22 Господ ме създаде като начало на пътя Си, Като първо от древните Си дела.

8:23 От вечността бях създадена от начало, Преди създаването на земята.

8:24 Родих се, когато нямаше бездните, Когато нямаше извори изобилващи с вода.

8:25 Преди да се поставят планините, Преди хълмовете аз бях родена,

8:26 Докато Господ още беше направил земята, нито полетата, Нито първите буци пръст на света.

8:27 Когато приготовляваше небето, аз бях там, когато разпростираше свод над лицето на бездната.

8:28 Когато закрепваше облаците горе, Когато усилваше изворите на бездната,

8:29 Когато налагаше закона Си на морето, Щото водите да не престъпват повелението Му, Когато нареждаше основите на земята.

8:30 Тогава аз бях при Него, като майсторски работник, И всеки ден се наслаждавах, Веселях се винаги пред Него.

8:31 Веселях се на обитаемата Му земя; И наслаждението ми бе с човешките чада.

8:32 Сега, прочее, послушайте ме, о, чада, Защото блажени са ония, които пазят моите пътища.

8:33 Послушайте поука, Не я отхвърляйте и станете мъдри.

8:34 Блажен тоя човек, който ме слуша, Като бди всеки ден при моите порти, И чака при сълбовете на вратата ми,

8:35 Защото който ме намери намира живот, И придобива благоволение от Господа;

8:36 А който ме пропуска онеправдава своята си душа; Всички, които мразят мене, обичат смъртта.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase