Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Psalms 148

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]   [67]   [68]   [69]   [70]   [71]   [72]   [73]   [74]   [75]   [76]   [77]   [78]   [79]   [80]   [81]   [82]   [83]   [84]   [85]   [86]   [87]   [88]   [89]   [90]   [91]   [92]   [93]   [94]   [95]   [96]   [97]   [98]   [99]   [100]   [101]   [102]   [103]   [104]   [105]   [106]   [107]   [108]   [109]   [110]   [111]   [112]   [113]   [114]   [115]   [116]   [117]   [118]   [119]   [120]   [121]   [122]   [123]   [124]   [125]   [126]   [127]   [128]   [129]   [130]   [131]   [132]   [133]   [134]   [135]   [136]   [137]   [138]   [139]   [140]   [141]   [142]   [143]   [144]   [145]   [146]   [147]   [148]   [149]   [150]

148:1 Алилуя! Хвалете Господа от небесата; Хвалете Го във височините.

148:2 Хвалете Го, всички ангели Негови; Хвалете Го, всички войнства Негови.

148:3 Хвалете Го, слънце и луно; Хвалете Го, всички светли звезди.

148:4 Хвалете Го, вие висши небеса*, И води, които сте над небесата.

148:5 Нека хвалят името на Господа; Защото Той заповяда, и те се създадоха;

148:6 И утвърди го от века и до века, Като издаде постановление, което няма да премине.

148:7 Хвалете Господа от земята, Вие морски чудовища и всички бездни,

148:8 Огън и град, сняг и пара, Бурен вятър, който изпълнява словото Му,

148:9 Планини и всички хълмове, Плодовити дървета и всички кедри,

148:10 Зверове и всички животни, Животни и крилати птици,

148:11 Земни царе и всички племена, Князе и всички земни съдии,

148:12 Юноши и девици, Старци и младежи, -

148:13 Нека хвалят името на Господа; Защото само Неговото име е превъзнесено, Славата Му е над земята и небето.

148:14 И Той е възвисил рога на людете Си, Славата на всичките Си светии, На израилтяните, люде, които са близки Нему. Алилуя!


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase