Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Psalms 145

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]   [67]   [68]   [69]   [70]   [71]   [72]   [73]   [74]   [75]   [76]   [77]   [78]   [79]   [80]   [81]   [82]   [83]   [84]   [85]   [86]   [87]   [88]   [89]   [90]   [91]   [92]   [93]   [94]   [95]   [96]   [97]   [98]   [99]   [100]   [101]   [102]   [103]   [104]   [105]   [106]   [107]   [108]   [109]   [110]   [111]   [112]   [113]   [114]   [115]   [116]   [117]   [118]   [119]   [120]   [121]   [122]   [123]   [124]   [125]   [126]   [127]   [128]   [129]   [130]   [131]   [132]   [133]   [134]   [135]   [136]   [137]   [138]   [139]   [140]   [141]   [142]   [143]   [144]   [145]   [146]   [147]   [148]   [149]   [150]

145:1 (По слав. 144). Давидово хваление. По еврейски азбучен псалом. Ще Те превъзнасям, Боже мой, Царю мой, И ще благославям Твоето име от века до века.

145:2 Всеки ден ще Те благославям, И ща хваля Твоето име от века и до века.

145:3 Велик е Господ и твърде достохвален, И величието Му е неизследимо.

145:4 Едно поколение ще хвали делата Ти на друго, И ще разказват Твоето могъщество,

145:5 Ще размишлявам за славното величие на Твоето достойнство, И за Твоите чудесни дела;

145:6 И когато човеците говорят за мощта на Твоите страшни дела, То и аз ще разказвам Твоето величие.

145:7 Ще разгласяват спомена на Твоята голяма благост, И ще възпяват Твоята правда.

145:8 Благодатен и жалостив е Господ, Дълготърпелив и многомилостив.

145:9 Благ е Господ към всички; И благите Му милости са върху всичките Му творения.

145:10 Всичките Твои творения ще Те хвалят, Господи, И Твоите светии ще Те благославят;

145:11 Ще говорят за славата на царството Ти, И ще разказват Твоето могъщество,

145:12 За да изявят на човешките чада мощните Му дела, И славното величие на Неговото царство.

145:13 Твоето царство е вечно, И владичеството Ти трае през всички родове.

145:14 Господ подкрепя всичките падащи, И изправя всичките сгърбени.

145:15 Очите на всички гледат към Тебе; И Ти им даваш храна на време.

145:16 Отваряш ръката Си И удовлетворяваш желанието на всичко живо.

145:17 Праведен е Господ във всичките Си пътища, И благодатен във всичките Свои дела.

145:18 Господ е близо при всички, Които Го призовават, При всички, които с истина Го призовават.

145:19 Изпълнява желанието на тия, които Му се боят, Слуша викането им и ги избавя,

145:20 Господ пази всички, които Го любят; А ще изтреби всичките нечестиви.

145:21 Устата ми ще изговарят хваление на Господа; И всяка твар нека благославя Неговото свето име от века и до века.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase