Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Psalms 139

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]   [67]   [68]   [69]   [70]   [71]   [72]   [73]   [74]   [75]   [76]   [77]   [78]   [79]   [80]   [81]   [82]   [83]   [84]   [85]   [86]   [87]   [88]   [89]   [90]   [91]   [92]   [93]   [94]   [95]   [96]   [97]   [98]   [99]   [100]   [101]   [102]   [103]   [104]   [105]   [106]   [107]   [108]   [109]   [110]   [111]   [112]   [113]   [114]   [115]   [116]   [117]   [118]   [119]   [120]   [121]   [122]   [123]   [124]   [125]   [126]   [127]   [128]   [129]   [130]   [131]   [132]   [133]   [134]   [135]   [136]   [137]   [138]   [139]   [140]   [141]   [142]   [143]   [144]   [145]   [146]   [147]   [148]   [149]   [150]

139:1 (По слав. 138). За първия певец. Давидов псалом. Господи, опитал си ме и познал си ме.

139:2 Ти познаваш сядянето ми и ставането ми; Разбираш помислите ми от далеч,

139:3 Издирваш ходенето ми и лягането ми, И знаеш всичките ми пътища.

139:4 Защото докато думата не е още на езика ми, Ето, Господи, Ти я знаеш цяла.

139:5 Ти си пред мен и зад мен, И турил си върху мене ръката Си.

139:6 Това знание е прочуто за мене; Високо е; не мога да го стигна.

139:7 Къде да отида от твоя Дух? Или от присъствието Ти къде да побягна?

139:8 Ако възляза на небето, Ти си там; Ако си постеля в преизподнята и там си Ти.

139:9 Ако взема крилата на зората И се заселя в най-далечните краища на морето,

139:10 Там ще ме води ръката Ти, И Твоята десница не ме държи.

139:11 Ако река: Поне тъмнината ще ме покрие, И светлината около мене ще стане на нощ,

139:12 То и самата тъмнина не укрива нищо от Тебе, А нощта свети като деня; За Тебе тъмнината и светлината са безразлични.

139:13 Защото Ти си образувал чреслата ми, Обвил си ме в утробата на майка ми.

139:14 Ще Те славя, защото страшно и чудно съм направен; Чудни са Твоите дела, И душата ми добре знае това.

139:15 Костникът ми не се укри от Тебе, Когато в тайна се работех, И в дълбочина на земята ми се даваше разнообразната ми форма.

139:16 Твоите очи видяха необразуваното ми вещество; И в твоята книга бяха записани Всичките ми определени дни, Докато още не съществуваше ни един от тях.

139:17 И колко скъпоценни за мене са тия Твои помисли, Боже! Колко голямо е числото им!

139:18 Ако бях поискал да ги изброя, те са по-многобройни от пясъка; Събуждам ли, се още съм с Тебе.

139:19 Непременно ще поразиш нечестивите Боже; Отдалечете се, прочее, от мене, мъже кръвопийци.

139:20 Защото говорят против Тебе нечестиво, И враговете Ти се подигат против Тебе заради суета.

139:21 Не мразя ли, Господи, ония, които мразят Тебе? И не гнуся ли се от ония, които се подигат против Тебе?

139:22 Със съвършена образа ги мразя, За неприятели ги имам.

139:23 Изпитай ме, Боже, и познай сърцето ми; Опитай ме, и познай мислите ми;

139:24 И виж дали има в мене оскърбителен път; И води ме по вечен път.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase