Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Psalms 116

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]   [67]   [68]   [69]   [70]   [71]   [72]   [73]   [74]   [75]   [76]   [77]   [78]   [79]   [80]   [81]   [82]   [83]   [84]   [85]   [86]   [87]   [88]   [89]   [90]   [91]   [92]   [93]   [94]   [95]   [96]   [97]   [98]   [99]   [100]   [101]   [102]   [103]   [104]   [105]   [106]   [107]   [108]   [109]   [110]   [111]   [112]   [113]   [114]   [115]   [116]   [117]   [118]   [119]   [120]   [121]   [122]   [123]   [124]   [125]   [126]   [127]   [128]   [129]   [130]   [131]   [132]   [133]   [134]   [135]   [136]   [137]   [138]   [139]   [140]   [141]   [142]   [143]   [144]   [145]   [146]   [147]   [148]   [149]   [150]

116:1 (По слав. 114). Любя Господа, защото послуша Гласа ми и молбите ми;

116:2 Понеже приклони ухото Си към мене, Затова ще Го призовавам догдето съм жив.

116:3 Връзките на смъртта ме обвиха, И мъките на преизподнята ме намериха; Скръб и беда срещнах.

116:4 Тогава призовах името Господно, и Го помолих; О Господи, избави душата ми.

116:5 Благ е Господ и праведен, Да! милостив е нашият Бог.

116:6 Господ пази простодушните; В беда бях, и Той ме избави.

116:7 Върни се, душе моя, в успокоението си, Защото Господ постъпи щедро към тебе.

116:8 Понеже си избавил душата ми от смърт, Очите ми от сълзи, и нозете ми от подхлъзване,

116:9 Затова ще ходя пред Господа в земята на живите. (По слав. 115)

116:10 (1)Аз повярвах, затова говорих; Много бях наскърбен.

116:11 (2)В тревогата си рекох: Всеки човек е измамлив.

116:12 (3)Що да въздам Господу За всичките Му благодеяния към мене?

116:13 (4)Ще взема чашата на спасението, И ще призова името Господно;

116:14 (5)Ще изпълня обреците си Господу, Да, пред всичките Му люде.

116:15 (6)Скъпоценна е пред Господа Смъртта на светиите Му.

116:16 (7)Ах! Господи, наистина аз съм Твой слуга; Твой слуга съм, син на Твоята слугиня; Ти си развързал връзките ми.

116:17 (8)На Тебе ще принеса жертва на хваление, И името Господно ще призова.

116:18 (9) Ще изпълня облаците си Господу, Да! пред всичките Негови люде,

116:19 (10) В дворовете на дома Господен, Всред тебе, Ерусалиме. Алилуя.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase