Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Psalms 115

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]   [67]   [68]   [69]   [70]   [71]   [72]   [73]   [74]   [75]   [76]   [77]   [78]   [79]   [80]   [81]   [82]   [83]   [84]   [85]   [86]   [87]   [88]   [89]   [90]   [91]   [92]   [93]   [94]   [95]   [96]   [97]   [98]   [99]   [100]   [101]   [102]   [103]   [104]   [105]   [106]   [107]   [108]   [109]   [110]   [111]   [112]   [113]   [114]   [115]   [116]   [117]   [118]   [119]   [120]   [121]   [122]   [123]   [124]   [125]   [126]   [127]   [128]   [129]   [130]   [131]   [132]   [133]   [134]   [135]   [136]   [137]   [138]   [139]   [140]   [141]   [142]   [143]   [144]   [145]   [146]   [147]   [148]   [149]   [150]

115:1 (По слав. продължение от 113). (9)Не нам, Господи, не нам, Но на Своето име дай слава, Заради милостта си и заради верността Си.

115:2 (9)Защо да рекат народите: Где е сега техният Бог?

115:3 (11)Нашият Бог е на небето; Прави всичко що Му е угодно.

115:4 (12)Техните идоли са сребро и злато, Направа на човешките ръце.

115:5 (13)Уста имат, но не говорят; Очи имат, но не виждат;

115:6 (14)Уши имат, но не чуват: Ноздри имат, но не миришат;

115:7 (15)Ръце имат, но не пипат; Нозе имат, но не ходят; Нито издават глас от гърлото си.

115:8 (16)Подобни на тях ще станат ония, които ги правят, Както и всеки, който уповава на тях.

115:9 (17)Израилю, уповавай на Господа; Той е тяхна помощ и щит.

115:10 (18)Доме Ааронов, уповавайте на Господа; Той е тяхна помощ и щит.

115:11 (19)Вие, които се боите от Господа, уповавайте на Господа; Той е тяхна помощ и щит.

115:12 (20)Господ си спомни за нас; ще ни благослови; Ще благослови Израилевия дом; Ще благослови Аароновия дом.

115:13 (21)Ще благослови ония, които се боят от Господа, И малки и големи.

115:14 (22)Дано Господ ви умножава повече и повече - Вас и чадата ви.

115:15 (23)Благословени сте вие от Господа, Който е направил небето и земята.

115:16 (24)Небесата са небеса на Господа; А земята Той даде на човешките чада,

115:17 (25)Мъртвите не хвалят Господа, Нито ония, които слизат в мястото на мълчанието;

115:18 (26)Но ние ще благославяме Господа От сега и до века. Алилуя.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase