Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Psalms 106

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]   [67]   [68]   [69]   [70]   [71]   [72]   [73]   [74]   [75]   [76]   [77]   [78]   [79]   [80]   [81]   [82]   [83]   [84]   [85]   [86]   [87]   [88]   [89]   [90]   [91]   [92]   [93]   [94]   [95]   [96]   [97]   [98]   [99]   [100]   [101]   [102]   [103]   [104]   [105]   [106]   [107]   [108]   [109]   [110]   [111]   [112]   [113]   [114]   [115]   [116]   [117]   [118]   [119]   [120]   [121]   [122]   [123]   [124]   [125]   [126]   [127]   [128]   [129]   [130]   [131]   [132]   [133]   [134]   [135]   [136]   [137]   [138]   [139]   [140]   [141]   [142]   [143]   [144]   [145]   [146]   [147]   [148]   [149]   [150]

106:1 (По слав. 105). Алилуя. Славете Господа, защото е благ. Защото неговата милост трае до века.

106:2 Кой може да изкаже мощните дела на Господа, Или да разгласи всичките Негови хвали?

106:3 Блажени ония, които пазят правосъдие; Блажен оня, който върши правда на всяко време.

106:4 Помни ме, Господи, с благоволението, което питаеш към Людете Си; Посети ме със спасението Си;

106:5 За да видя благоденствието на Твоите избрани, За да се радвам във веселието на народа Ти, За да се хваля заедно с Твоето наследство.

106:6 Съгрешихме ние и бащите ни, Беззаконие и нечестие сторихме.

106:7 Бащите ни не разсъждаваха за Твоите чудесни дела в Египет, Не си спомняха многото Твои милости, Но се възпротивиха при морето, при Червеното море.

106:8 При все това Бог ги избави заради името Си, За да направи познато могъществото Си.

106:9 Смъмра Червеното море, и то изсъхна; И така ги преведе през дълбочините като през пасбище,

106:10 И ги спаси от ръката на ненавистника им, И ги изкупи от ръката на неприятеля.

106:11 Водите покриха противниците им; Не остана ни един от тях.

106:12 Тогава повярваха думите Му, Пееха хвалата Му.

106:13 Но скоро забравиха делата Му, Не чакаха изпълнението на намерението Му,

106:14 Но се полакомиха твърде много в пустинята, И изпитаха Бога в безводната страна;

106:15 И Той им даде това, което искаха; Прати, обаче, мършавост на душите им.

106:16 Също и на Моисея те завидяха в стана. И на Господния светия Аарон.

106:17 Земята се затвори та погълна Датана, И покри Авироновата дружина;

106:18 И огън се запали в дружината им; Пламък изгори нечестивите.

106:19 Те направиха теле в Хорив, И поклониха се на излеян идол;

106:20 Така размениха Славата си Срещу подобие на вол, който яде трева!

106:21 Забравиха своя избавител Бог, Който беше извършил велики дела в Египет,

106:22 Чудесни дела в Хамовата земя, Страшни неща около Червеното море.

106:23 Затова Той каза, че ще ги изтреби; Само че избраният му Моисей застана пред Него в пролома За да отвърне гнева Му, да не би да ги погуби.

106:24 Дори те презряха желаната земя, Не повярваха Неговото слово,

106:25 А пороптаха в шатрите си, И не послушаха гласа на Господа.

106:26 Затова Той им се закле*, Че ще ги повали в пустинята,

106:27 И че ще повали потомството им между народите, И ще ги разпръсне по разни страни,

106:28 Тоже те се прилепиха към Ваалфегора, И ядоха жертви принесени на мъртви богове.

106:29 И тъй, предизвикаха Бога с делата си До толкова щото язвата направи пролом между тях.

106:30 Но стана Финеес и извърши посредничество, Та язвата престана;

106:31 И това му се вмени за правда Из род в род до века.

106:32 Също и при водите на Мерива те Го разгневиха, Така щото стана зле с Моисея поради тях;

106:33 Защото се възбунтуваха против Духа Му, Та Моисей говори несмислено с устните си.

106:34 При това, те не изтребиха племената Според както Господ им бе заповядал,

106:35 Но се смесиха с тия народи, И се научиха на техните дела;

106:36 Тъй щото служиха на идолите им, Които станаха примка за тях.

106:37 Да! Синовете и дъщерите си Принесоха в жертва на бесовете,

106:38 И проляха невинна кръв, кръвта на синовете си и на дъщерите си, Които пожертвуваха на ханаанските идоли; И земята се оскверни от кръвопролития.

106:39 Така те се оскверниха от делата си, И блудствуваха в деянията си.

106:40 Затова гневът на Господа пламна против людете Му И Той се погнуси от наследството Си.

106:41 Предаде ги в ръцете на народите; И завладяха ги ненавистниците им.

106:42 Неприятелите им още ги притесняваха; И те останаха подчинени под ръката им.

106:43 Много пъти Той ги избавя; Но, понеже намеренията им бяха бунтовнически, Затова се и унищожиха поради беззаконието си.

106:44 Въпреки това, обаче, Той погледна на утеснението им, Когато чу вика им;

106:45 Спомни си за тях Своя завет, И разкая се според голямата Си милост;

106:46 Тоже стори да ги съжаляват Всички, които ги бяха пленили.

106:47 Избави ни, Господи Боже наш, И събери ни измежду народите, За да славословим Твоето свето име, И да тържествуваме с Твоята хвала.

106:48 Благословен да е Господ Израилевият Бог от века до века; И всичките люде да рекат: Амин. Алилуя.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase