Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Psalms 102

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]   [67]   [68]   [69]   [70]   [71]   [72]   [73]   [74]   [75]   [76]   [77]   [78]   [79]   [80]   [81]   [82]   [83]   [84]   [85]   [86]   [87]   [88]   [89]   [90]   [91]   [92]   [93]   [94]   [95]   [96]   [97]   [98]   [99]   [100]   [101]   [102]   [103]   [104]   [105]   [106]   [107]   [108]   [109]   [110]   [111]   [112]   [113]   [114]   [115]   [116]   [117]   [118]   [119]   [120]   [121]   [122]   [123]   [124]   [125]   [126]   [127]   [128]   [129]   [130]   [131]   [132]   [133]   [134]   [135]   [136]   [137]   [138]   [139]   [140]   [141]   [142]   [143]   [144]   [145]   [146]   [147]   [148]   [149]   [150]

102:1 (По слав. 101). Молитва на скърбящия, когато тъжи и излива жалбата си пред Господа. Господи, послушай молитвата ми, И викът ми нека стигне до Тебе.

102:2 Не скривай лицето Си от мене; В деня на утеснението ми приклони ухото Си към мене; В деня, когато Те призова, послушай ме незабавно.

102:3 Защото дните ми изчезват като дим, И костите ми изгарят като огнище.

102:4 Поразено е сърцето ми и изсъхнало като трева, Защото забравям да ям хляба си.

102:5 Поради гласа на охкането ми Костите ми се прилепват за кожата ми.

102:6 Приличам на пеликан в пустиня, Станал съм като бухал в развалини.

102:7 Лишен от сън станал съм като врабче Усамотено на къщния покрив.

102:8 Всеки ден ме укоряват неприятелите ми; Ония, които свирепеят против мене проклинат с името ми.

102:9 Защото ядох пепел като хляб, И смесих питието си със сълзи,

102:10 Поради негодуванието Ти и гнева Ти; Защото, като си ме дигнал, си ме отхвърлил

102:11 Дните ми са като уклонила се сянка по слънчев часовник, И аз изсъхвам като трева.

102:12 Но Ти, Господи, до века седиш Цар, И споменът Ти из род в род.

102:13 Ти ще станеш и ще се смилиш за Сион; Защото е време да му покажеш милост. Да! определеното време дойде.

102:14 Защото слугите Ти копнеят за камъните му, И милеят за пръстта му.

102:15 И тъй, народите ще се боят от името Господно, И всичките земни царе от славата Ти.

102:16 Защото Господ е съградил Сион, Той се е явил в славата Си,

102:17 Той е погледнал благосклонно на молитвата на лишените, И не е презрял молбата им.

102:18 Това ще се напише на за бъдещето поколение; И люде, които ще се създадат, ще хвалят Господа.

102:19 Защото Той надникна от Своята света височина, От небето Господ погледна на земята,

102:20 За да чуе въздишките на затворените, Да освободи осъдените на смърт*;

102:21 За да възвестят името на Господа в Сион, И хвалата Му в Ерусалим,

102:22 Когато се съберат заедно племената и царствата За да слугуват на Господа.

102:23 Той намали силата ми всред пътя; Съкрати дните ми.

102:24 Аз рекох: Да ме не грабнеш, Боже мой, в половината на дните ми;

102:25 Отдавна Ти, Господи, си основал земята, И дело на твоите ръце са небесата.

102:26 Те ще изчезнат, а Ти ще пребъдваш; Да! Те всички ще овехтеят като дреха; Като облекло ще ги смениш, и ще бъдат изменени.

102:27 Но Ти си същият, И Твоите години няма да се свършат.

102:28 Чадата на слугите Ти ще се установят, И потомството им ще се утвърди пред Тебе.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase