Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Psalms 98

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]   [67]   [68]   [69]   [70]   [71]   [72]   [73]   [74]   [75]   [76]   [77]   [78]   [79]   [80]   [81]   [82]   [83]   [84]   [85]   [86]   [87]   [88]   [89]   [90]   [91]   [92]   [93]   [94]   [95]   [96]   [97]   [98]   [99]   [100]   [101]   [102]   [103]   [104]   [105]   [106]   [107]   [108]   [109]   [110]   [111]   [112]   [113]   [114]   [115]   [116]   [117]   [118]   [119]   [120]   [121]   [122]   [123]   [124]   [125]   [126]   [127]   [128]   [129]   [130]   [131]   [132]   [133]   [134]   [135]   [136]   [137]   [138]   [139]   [140]   [141]   [142]   [143]   [144]   [145]   [146]   [147]   [148]   [149]   [150]

98:1 (По слав. 97). Пейте Господу нова песен, защото Той извърши чудесни дела: Неговата десница и Неговата света мишца Му спечелиха победа.

98:2 Господ изяви победата Си, Откри правдата Си пред народите.

98:3 Спомни милостта Си и верността Си към Израилевия дом; Всичките земни краища видяха спасението извършено от нашия Бог.

98:4 Възкликнете Господу, всички земи, Запейте и радвайте се, да! пейте хваления.

98:5 Славословете Господа с арфа, С арфа и с глас на псалмопеене.

98:6 С тръби и с глас на рог Радостно викайте пред Царя Господа.

98:7 Нека бучи морето и всичко що има в него, Вселената и ония, които живеят в нея;

98:8 Реките нека ръкопляскат, Нека се радват заедно и хълмовете,

98:9 Пред Господа; защото иде да съди земята; Ще съди вселената с правда, И племената с правота.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase