Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Psalms 83

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]   [67]   [68]   [69]   [70]   [71]   [72]   [73]   [74]   [75]   [76]   [77]   [78]   [79]   [80]   [81]   [82]   [83]   [84]   [85]   [86]   [87]   [88]   [89]   [90]   [91]   [92]   [93]   [94]   [95]   [96]   [97]   [98]   [99]   [100]   [101]   [102]   [103]   [104]   [105]   [106]   [107]   [108]   [109]   [110]   [111]   [112]   [113]   [114]   [115]   [116]   [117]   [118]   [119]   [120]   [121]   [122]   [123]   [124]   [125]   [126]   [127]   [128]   [129]   [130]   [131]   [132]   [133]   [134]   [135]   [136]   [137]   [138]   [139]   [140]   [141]   [142]   [143]   [144]   [145]   [146]   [147]   [148]   [149]   [150]

83:1 (По слав. 82). Асафова псаломска песен. Боже, недей мълча; Не премълчавай, нито бивай безмълвен, Боже;

83:2 Защото, ето, враговете Ти правят размирие, И ненавистниците Ти са издигнали глава.

83:3 Коварен съвет правят против Твоите люде, И се наговарят против скритите Твои.

83:4 Рекох: Елате да ги изтребим, за да не са народ, И да се не споменава вече името на Израиля.

83:5 Защото единодушно се съгласиха заедно, Направиха съюз против Тебе, -

83:6 Шатрите на Едом и исмаилите; Моав и агаряните.

83:7 Гевал, Амон и Амалик, Филистимците с тирските жители;

83:8 Още и Асирия се съедини с тях, Станаха помощници на Лотовите потомци. (Села.)

83:9 Стори им като на мадиамците, Като на Сисара, като на Якова при потока Кисон,

83:10 Които загинаха в Ендор, Ставайки тор на земята.

83:11 Направи благородните им като Орива и Зива, Дори всичките им първенци като Зевея и Салмана,

83:12 Които рекоха: Да усвоим за себе си Божиите заселища.

83:13 Боже мой, направи ги като въртящия се прах, Като плява пред вятъра.

83:14 Както огънят изгаря лесовете, И както пламъкът запалва горите.

83:15 Така ги прогони с урагана Си, И смути ги с бурята Си.

83:16 Покрий лицата им с позор, За да потърсят Твоето име, Господи.

83:17 Нека се посрамят и ужасят за винаги, Да! нека се смутят и погинат,

83:18 За да познаят, че Ти, Чието име е Иеова, Един си Всевишен над цялата земя.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase