Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Psalms 80

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]   [67]   [68]   [69]   [70]   [71]   [72]   [73]   [74]   [75]   [76]   [77]   [78]   [79]   [80]   [81]   [82]   [83]   [84]   [85]   [86]   [87]   [88]   [89]   [90]   [91]   [92]   [93]   [94]   [95]   [96]   [97]   [98]   [99]   [100]   [101]   [102]   [103]   [104]   [105]   [106]   [107]   [108]   [109]   [110]   [111]   [112]   [113]   [114]   [115]   [116]   [117]   [118]   [119]   [120]   [121]   [122]   [123]   [124]   [125]   [126]   [127]   [128]   [129]   [130]   [131]   [132]   [133]   [134]   [135]   [136]   [137]   [138]   [139]   [140]   [141]   [142]   [143]   [144]   [145]   [146]   [147]   [148]   [149]   [150]

80:1 (По слав. 79). За първия певец, по като кринове е заявлението+. Асафов псалом. Послушай, Пастирю Израилев, Който водиш като стадо Иосифа; Ти, който обитаваш между херувимите, възсияй.

80:2 Пред Ефрема Вениамина и Манасия раздвижи силата Си, И дойди да ни спасиш.

80:3 Възвърни ни, Боже, и осияй с лицато Си; И ще се спасим.

80:4 Господи Боже на Силите До кога ще пазиш гняв против молитвите на людете Си?

80:5 Даваш им да ядат хляб със сълзи. И поиш ги изобилно със сълзи.

80:6 Направил си ни предмет, на разпра между съседите ни; И неприятелите ни се смеят помежду си.

80:7 Възвърни ни Боже на Силите, Осияй с лицето Си и ще се спасим,

80:8 Пренесъл си лоза из Египет. И като си изгонил народите нея си насадил.

80:9 Приготвил си място пред нея; И тя е пуснала дълбоко корени, и е изпълнила земята.

80:10 Покриха се бърдата със сянката й; И клоновете й станаха като изящните* кедри,

80:11 Простря клончетата до морето. И ластарите си до Евфрат+.

80:12 Защо си съборил плетищата й, Та я берат всички, които минават през пътя?

80:13 Запустява я глиган от гората, И полските зверове я пояждат.

80:14 Обърни се, молим Ти се, Боже на Силите, Погледни от небето, и виж, и посети тая лоза,

80:15 И защити това, което е насадила Твоята десница, И отрасъла§, който Си направил силен за Себе Си.

80:16 Тя биде изгорена с огън; отсечена биде; Погиват при заплахата** на лицето Ти.

80:17 Нека бъде ръката Ти върху мъжа на Твоята десница Върху човешкия син, когото си направил силен за Себе Си.

80:18 Така ние не ще се отклоним от Тебе; Съживи ни и ще призовем Твоето име.

80:19 Възвърни ни, Господи Боже на Силите; Осияй с лицето Си, и ще се спасим.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase