Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Psalms 77

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]   [67]   [68]   [69]   [70]   [71]   [72]   [73]   [74]   [75]   [76]   [77]   [78]   [79]   [80]   [81]   [82]   [83]   [84]   [85]   [86]   [87]   [88]   [89]   [90]   [91]   [92]   [93]   [94]   [95]   [96]   [97]   [98]   [99]   [100]   [101]   [102]   [103]   [104]   [105]   [106]   [107]   [108]   [109]   [110]   [111]   [112]   [113]   [114]   [115]   [116]   [117]   [118]   [119]   [120]   [121]   [122]   [123]   [124]   [125]   [126]   [127]   [128]   [129]   [130]   [131]   [132]   [133]   [134]   [135]   [136]   [137]   [138]   [139]   [140]   [141]   [142]   [143]   [144]   [145]   [146]   [147]   [148]   [149]   [150]

77:1 (По слав. 76). За първия певец, по Едутуна*, Асафов псалом. Викам към Бога с гласа си, Да! към Бога с гласа си; и Той ще ме послуша.

77:2 В деня на неволята си търсих Господа, Нощем прострях ръката си към Него без да престана; Душата ми не искаше да се утеши.

77:3 Спомням си за Бога, и се смущавам; Оплаквам се, и духът ми отпада. (Села).

77:4 Удържаш очите ми в не спане; Смущавам се до толкоз щото не мога да продумам.

77:5 Размислих за древните дни, За годините на старите времена.

77:6 Спомням си за нощното си пеене; Размишлявам в сърцето си, И духът ми загрижено изпитва като казва:

77:7 Господ до века ли ще отхвърля? Не ще ли вече да покаже благоволение?

77:8 Престанала ли е милостта Му за винаги? Пропада ли обещанието Му за всякога?

77:9 Забрави ли Бог да бъде благодатен? Или в гнева Си е затворил Своите благи милости? (Села).

77:10 Тогава рекох: Това е слабост за мене Да мисля, че десницата на Всевишния се изменява.

77:11 Ще спомена делата Господни; Защото ще си спомня чудесата извършени от Тебе в древността,

77:12 И ще размишлявам върху всички що си сторил, И деянията Ти ще преговарям.

77:13 Боже, в светост е Твоят път; Кой бог е велик, както истинският Бог?

77:14 Ти си Бог, който вършиш чудеса; Явил си между племената силата Си.

77:15 Изкупил си с мишцата Си людете Си, Чадата Яковови и Иосифови, (Села.)

77:16 Видяха Те водите, Боже, видяха Те водите и се уплашиха; Разтрепериха се и бездните.

77:17 Облаците изляха поройни води; небесата издадоха глас; Тоже и стрелите Ти прелетяха.

77:18 Гласът на гърма Ти бе вихрушката; Светкавиците осветиха вселената; Земята се потресе и се разклати.

77:19 През морето бе Твоят път, И стъпките Ти през големи води, И следите Ти не се познаваха.

77:20 Водил си като стадо людете Си С ръката на Моисея и на Аарона.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase