Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Psalms 71

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]   [67]   [68]   [69]   [70]   [71]   [72]   [73]   [74]   [75]   [76]   [77]   [78]   [79]   [80]   [81]   [82]   [83]   [84]   [85]   [86]   [87]   [88]   [89]   [90]   [91]   [92]   [93]   [94]   [95]   [96]   [97]   [98]   [99]   [100]   [101]   [102]   [103]   [104]   [105]   [106]   [107]   [108]   [109]   [110]   [111]   [112]   [113]   [114]   [115]   [116]   [117]   [118]   [119]   [120]   [121]   [122]   [123]   [124]   [125]   [126]   [127]   [128]   [129]   [130]   [131]   [132]   [133]   [134]   [135]   [136]   [137]   [138]   [139]   [140]   [141]   [142]   [143]   [144]   [145]   [146]   [147]   [148]   [149]   [150]

71:1 (По слав. 70). На тебе, Господи, уповавам; Да се не посрамя никога.

71:2 Избави ме в правдата Си и освободи ме; Приклони към мене ухото Си и спаси ме.

71:3 Бъди ми канара за прибежище, към което винаги да се обръщам. Ти си разрешил спасението ми, Защото канара моя и крепост моя си Ти.

71:4 Боже мой избави ме от ръката на нечестивия, От ръката на законопрестъпника и насилника.

71:5 Защото Ти, Господи Иеова, си моя надежда; На Тебе съм уповавал от младостта си.

71:6 Ти си ми бил подпорка от рождението ми; От утробата на майка ми Ти си бил мой благодетел; За Тебе ще бъде винаги хвалението ми.

71:7 Като чудовище съм станал на мнозина; Но Ти си ми яко прибежище.

71:8 Устата ми ще се пълнят всеки ден С хваление и славене на Тебе.

71:9 Не ме отхвърляй във време на старостта ми; Не ме оставяй, когато отпада силата ми;

71:10 Защото неприятелите ми за мене говорят, И ония, които причакват душата ми, наговарят се помежду си

71:11 И казват: Бог го е оставил; Погнете и хванете го, защото няма кой да го избави.

71:12 Боже, не се отдалечавай от мене; Боже мой, побързай да ми помогнеш.

71:13 Нека се посрамят и се изтребят противниците на душата ми; Нека се покрият с укор и срам ония, които искат зло за мене.

71:14 Но аз винаги ще се надявам. И ще Те хваля все повече и повече.

71:15 Устата ми цял ден ще разказват правдата Ти и избавлението, което ми вършиш, Защото не мога да ги изброя.

71:16 Ще дойда и ще хваля мощните дела на Господа Иеова. Ще спомням Твоята правда, само Твоята.

71:17 Боже, Ти си ме научил от младостта ми; И до сега съм разгласявал Твоите чудесни дела.

71:18 Да! дори до старост и бели коси, Боже, не ме оставяй, Докато не разглася силата* Ти на идещия род, Твоята мощ на всички бъдещи поколения.

71:19 Също и правдата Ти, Боже, стигна на високо; Ти, Боже, Който си извършил велики дела, кой е подобен на Тебе?

71:20 Ти, Който си ми показал много и тежки притеснения, Пак ще ме съживиш, И от дълбочините на земята пак ще ме извадиш.

71:21 Ще уголемиш величието ми, И наново ще ме утешиш.

71:22 И аз, Боже мой, ще славословя с псалтир Тебе и Твоята вярност; На Тебе, Свети Израилев, ще пея хваление с арфа.

71:23 ще се радват много устните ми, когато Те славословя, Тоже и душата ми, която си изкупил.

71:24 Езикът ми, тъй също, ще приказва за правдата Ти всеки ден, Защото се посрамиха - защото се смутиха - ония, които искат зло за мене.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase