Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Psalms 69

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]   [67]   [68]   [69]   [70]   [71]   [72]   [73]   [74]   [75]   [76]   [77]   [78]   [79]   [80]   [81]   [82]   [83]   [84]   [85]   [86]   [87]   [88]   [89]   [90]   [91]   [92]   [93]   [94]   [95]   [96]   [97]   [98]   [99]   [100]   [101]   [102]   [103]   [104]   [105]   [106]   [107]   [108]   [109]   [110]   [111]   [112]   [113]   [114]   [115]   [116]   [117]   [118]   [119]   [120]   [121]   [122]   [123]   [124]   [125]   [126]   [127]   [128]   [129]   [130]   [131]   [132]   [133]   [134]   [135]   [136]   [137]   [138]   [139]   [140]   [141]   [142]   [143]   [144]   [145]   [146]   [147]   [148]   [149]   [150]

69:1 (По слав. 68). За първия певец, по криновете*, Давидов псалом Избави ме, Боже; Защото водите стигнаха до душата ми.

69:2 Потъвам в дълбока тиня, гдето няма твърдо място да застана; Стигнах в дълбоки води, гдето потопът ме покрива.

69:3 Изнемогвам от викане; гърлото ми е изсъхнало; Очите ми чезнат, докато чакам моя Бог.

69:4 Тия, които ме мразят без причина, се умножиха повече от космите на главата ми; Укрепиха се моите погубители, които неправедно са мои неприятели; Тогава ме заставиха да върна онова, което не бях грабнал.

69:5 Боже, Ти знаеш безумието ми; И прегрешенията ми не са скрити от Тебе.

69:6 Господи Иеова на Силите, да се не посрамят покрай мене ония, които Те чакат; Боже Израилев, да се на опозорят покрай мене ония, които Те търсят.

69:7 Защото заради Тебе претърпях поругание. Срам покри лицето ми.

69:8 Чужда станах на братята си, И странен на чадата на майка ми.

69:9 Защото ревността за Твоя дом ме изяде, И укорите на ония, които укоряват Тебе, паднаха върху мене.

69:10 Когато плачех в душата си с пост, Това ми стана за укор;

69:11 Когато облякох вретище за дреха, Станах им за поговорка.

69:12 За мене приказват седящите в портата; И аз станах песен на пияниците.

69:13 Но аз към Тебе отправям молитвата си, Господи, в благоприятно време; Боже, послушай ме според голямата Твоя милост, Според верността на Твоето спасение.

69:14 Избави ме от тинята, за да не потъна; Нека бъда избавен от ония, които ме мразят, и от дълбоките води.

69:15 Не дай да ме завлече устрема на водите, Нито да ме погълне дълбочината; И не дай да затвори ямата устието си над мене.

69:16 Послушай ме, Господи, защото е благо Твоето милосърдие; Според много Твои благи милости погледни на мене;

69:17 И не скривай лицето Си от слугата Си, Понеже съм в утеснение; бърже ме послушай.

69:18 Приближи се при душата ми и я изкупи; Изкупи ме поради неприятелите ми.

69:19 Ти знаеш как ме укоряват, Как ме посрамват и ме опозоряват; Пред тебе са всичките мои противници.

69:20 Укор съкруши сърцето ми, и съм много отпаднал; И чаках да ме пожали някой, но нямаше никой, - И утешители, но не намерих.

69:21 И дадоха ми жлъчка за ядене, И в жаждата ми ме напоиха с оцет.

69:22 Трапезата им пред тях нека им стане примка, И когато са на мира нека стане клопка.

69:23 Да се помрачат очите им та да не видят; И чреслата им направи непрестанно да се тресат.

69:24 Излей на тях негодуванието Си; И пламъкът на гнева Ти нека ги постигне.

69:25 Жилището им да запустее, И в шатрите им да няма кой да живее.

69:26 Защото те гонят онзи, когото Ти си поразил, И говорят за болката на ония, които Ти си наранил.

69:27 Приложи беззаконие на беззаконието им; И да не участвуват* в Твоята правда.

69:28 Да се изличат от книгата на живота, И с праведните да се не запишат.

69:29 А мене, който съм сиромах и скръбен, Да ме възвиши, Боже, Твоето спасение.

69:30 Ще хваля името на Бога с песен, И ще Го възвелича с хваления;

69:31 И това ще угоди Господу Повече от вол, - от юнец имащ рога и копита.

69:32 Смирените ще видят и ще се зарадват; И вие, които търсите Бога, вашето сърце ще се съживи.

69:33 Защото Господ слуша немощните, И запрените Си не презира.

69:34 Нека Го хвалят небето и земята, Моретата, и всичко, което се движи в тях.

69:35 Защото Бог ще избави Сиона, и ще съгради Юдовите градове; И людете Му ще се заселят там, и ще го владеят.

69:36 Още и потомството на слугите Му ще го наследи, И ония, които обичат името Му, ще живеят в него.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase