Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Psalms 50

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]   [67]   [68]   [69]   [70]   [71]   [72]   [73]   [74]   [75]   [76]   [77]   [78]   [79]   [80]   [81]   [82]   [83]   [84]   [85]   [86]   [87]   [88]   [89]   [90]   [91]   [92]   [93]   [94]   [95]   [96]   [97]   [98]   [99]   [100]   [101]   [102]   [103]   [104]   [105]   [106]   [107]   [108]   [109]   [110]   [111]   [112]   [113]   [114]   [115]   [116]   [117]   [118]   [119]   [120]   [121]   [122]   [123]   [124]   [125]   [126]   [127]   [128]   [129]   [130]   [131]   [132]   [133]   [134]   [135]   [136]   [137]   [138]   [139]   [140]   [141]   [142]   [143]   [144]   [145]   [146]   [147]   [148]   [149]   [150]

50:1 (По слав. 49). Асафов* псалом. Господ Бог Иеова е говорил и призовал земята От изгряването на слънцето до захождането му.

50:2 От Сион, съвършенството на красотата, Бог е възсиял.

50:3 Нашият Бог ще дойде и няма да мълчи; Ще има пред Него огън поглъщащ, И около Него силна буря.

50:4 Ще призове небесата отгоре, И земята, за да съди людете Си, казвайки:

50:5 Съберете Ми Моите светии, Които направиха с Мене завет с жертви.

50:6 И небесата ще известят правдата Му, Защото сам Бог е съдия. (Села)

50:7 Слушайте, люде Мои, и ще говоря, - Израилю, и ще заявя пред тебе: Бог, твоят Бог съм Аз.

50:8 Не ще да те изоблича поради жертвите ти, Нито поради твоите всеизгаряния, които са винаги пред Мене,

50:9 Не ща да приема юнец от къщата ти, Нито козли от стадата ти;

50:10 Защото Мои са всичките горски зверове, И добитъкът, който е по хиляди хълмове.

50:11 Познавам всичките планински птици, И полските зверове са в ума Ми.

50:12 Ако огладнеех, не щях да кажа на тебе; Защото Моя е вселената и всичко що има в нея.

50:13 Ще ям ли Аз месо от юнци? Ще пия ли кръв от козли?

50:14 Принеси Богу жертва на хваление, И изпълни на Всевишния обреците си;

50:15 И призови Ме в ден на напаст; И Аз ще те избавя; и ти ще Ме прославиш.

50:16 Но на нечестивия казва Бог: Що правиш ти та разгласяваш Моите повеления, И разказваш завета Ми с устата си,

50:17 Тъй като сам ти мразиш поука, И хвърляш зад себе си Моите думи?

50:18 Ако видиш крадец, тичаш с него, И с прелюбодейците участвуваш.

50:19 Предаваш устата си на зло. И езикът ти устройва коварство.

50:20 Като седиш, говориш против брата си; Разсяваш клетвата против сина на майка си.

50:21 Понеже си сторил това, и Аз премълчах, Ти си помислил, че съм съвсем подобен на тебе; Но Аз ще те изоблича, и ще изредя всичко това пред очите ти.

50:22 Разсъдете, прочее, за това, вие, които забравяте Бога, Да не би да ви разкъсам, без да се намери кой да ви избави.

50:23 Който принася жертва на хвала, той Ме прославя; И на онзи, който оправя пътя си, ще покажа Божието спасение.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase