Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Psalms 44

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]   [67]   [68]   [69]   [70]   [71]   [72]   [73]   [74]   [75]   [76]   [77]   [78]   [79]   [80]   [81]   [82]   [83]   [84]   [85]   [86]   [87]   [88]   [89]   [90]   [91]   [92]   [93]   [94]   [95]   [96]   [97]   [98]   [99]   [100]   [101]   [102]   [103]   [104]   [105]   [106]   [107]   [108]   [109]   [110]   [111]   [112]   [113]   [114]   [115]   [116]   [117]   [118]   [119]   [120]   [121]   [122]   [123]   [124]   [125]   [126]   [127]   [128]   [129]   [130]   [131]   [132]   [133]   [134]   [135]   [136]   [137]   [138]   [139]   [140]   [141]   [142]   [143]   [144]   [145]   [146]   [147]   [148]   [149]   [150]

44:1 (По слав. 43). За първия певец. Поучение за Кореевите синове. Боже с ушите си сме чули, нашите бащи са ни разказвали, Какво дело си извършил в техните дни, в древните времена.

44:2 Ти си изгорил с ръката Си народите, а тях си насадил; Съкрушил си племена, а тях си разпространил.

44:3 Защото не завладяха земята със своя меч, Нито тяхната мишца ги спаси, Но Твоята десница и Твоята мишца, и светлостта на Твоето лице, Защото Твоето благоволение беше към тях.

44:4 Ти си Цар мой, Боже; Заповядай да стават победи за Якова.

44:5 Чрез Тебе ще повалим неприятелите си; Чрез Твоето име ще стъпчем ония, които се повдигат против нас.

44:6 Защото няма да уповавам на лъка си, Нито ще ме избави мечът ми.

44:7 Защото Ти си ни избавил от противниците ни, И посрамил си ония, които ни мразят.

44:8 С Бога ще се хвалим всеки ден, И името Ти ще славословим до века. (Села).

44:9 Но сега Ти си ни отхвърлил и посрамил, И не излизат вече с нашите войски.

44:10 Правиш ни да се върнем назад пред противника; И мразещите ни обират ни за себе си.

44:11 Предал си ни като овци за ядене, И разпръснал си ни между народите.

44:12 Продал си Своите люде за нищо. И не си спечелил от цената им.

44:13 Правиш ни за укор на съседите ни, За присмех и поругание на ония, които са около нас.

44:14 Правиш ни за поговорка между народите, За кимване с глава между племената.

44:15 Всеки ден позорът ми е пред мене, И срамът на лицето ми ме покрива,

44:16 Поради гласа на онзи, който укорява и хули, Поради неприятеля, и отмъстителя.

44:17 Всичко това дойде върху нас; Обаче ние не Те забравихме, Нито станахме неверни на Твоя завет.

44:18 Сърцето ни не се върна назад, Нито се отклониха стъпките ни от Твоя път,

44:19 Макар Ти да си ни съкрушил в пусто място*. И да си ни покрил с мрачна сянка.

44:20 Ако сме забравили името на нашия Бог, Или сме прострели ръцете си към чужд Бог,

44:21 То не ще ли Бог да издири това? Защото той знае тайните на сърцето.

44:22 Не! ние сме убивани заради Тебе цял ден, Считани сме като овци за клане,

44:23 Събуди се, Господи, защо спиш? Стани, не ни отхвърляй за винаги.

44:24 Защо криеш лицето Си, И забравяш неволята ни и угнетението ни?

44:25 Защото душата ни е снишена до пръстта; Коремът ни е прилепен до земята.

44:26 Стани да ни помогнеш, И Избави ни заради милосърдието Си.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase