Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Psalms 38

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]   [67]   [68]   [69]   [70]   [71]   [72]   [73]   [74]   [75]   [76]   [77]   [78]   [79]   [80]   [81]   [82]   [83]   [84]   [85]   [86]   [87]   [88]   [89]   [90]   [91]   [92]   [93]   [94]   [95]   [96]   [97]   [98]   [99]   [100]   [101]   [102]   [103]   [104]   [105]   [106]   [107]   [108]   [109]   [110]   [111]   [112]   [113]   [114]   [115]   [116]   [117]   [118]   [119]   [120]   [121]   [122]   [123]   [124]   [125]   [126]   [127]   [128]   [129]   [130]   [131]   [132]   [133]   [134]   [135]   [136]   [137]   [138]   [139]   [140]   [141]   [142]   [143]   [144]   [145]   [146]   [147]   [148]   [149]   [150]

38:1 (По слав. 37). Давидов псалом, за спомен*. Господи, в негодуванието Си не ме изобличавай, И в гнева Си не ме наказвай.

38:2 Защото стрелите ти се забиха в мене, И ръката Ти тежи на мене.

38:3 Няма здраве в месата ми поради Твоя гняв; Няма спокойствие в костите ми поради моя грях.

38:4 Защото беззаконията ми превишиха главата ми; Като тежък товар натегнаха на мене.

38:5 Смърдят и гноясват раните ми Поради безумието ми.

38:6 Превит съм и съвсем се сгърбих: Цял ден ходя нажален.

38:7 Защото всичките ми вътрешности са запалени, И няма здраве в месата ми.

38:8 Изнемощях и пре много съм смазан, Охкам+ поради безпокойствието на сърцето си.

38:9 Господи, известно е пред Тебе е всичкото ми желание, И стенанието ми не е скрито от Тебе.

38:10 Сърцето ми туптя, силата ми ме оставя, А светлината на очите ми, и тя не е в мене.

38:11 Приятелите ми и близките ми странят от язвите ми, И роднините ми стоят надалеч.

38:12 Също и ония, които искат живота ми, турят примки за мене; Ония, които желаят злото ми, говорят пакостни неща, И измислюват лъжи цял ден.

38:13 Но аз, като глух, не чувам, И съм като ням, който не отваря устата си.

38:14 Да! съм като човек, който не чува, В чиито уста няма изобличения.

38:15 Понеже на Тебе, Господи, се надявам, Ти ще отговориш, Господи Боже мой;

38:16 Защото рекох: Да не тържествуват над мене, Да не се големеят над мене, когато се подхлъзне ногата ми.

38:17 Защото съм близо да падна, И скръбта ми е винаги пред мене;

38:18 Понеже аз ще призная беззаконието си, Ще тъжа за греха си.

38:19 Но моите неприятели са пъргави и силни, И ония, които несправедливо ме мразят, се умножиха.

38:20 Също и ония, които въздават зло за добро, ми се противят Понеже следвам доброто.

38:21 Да ме не оставиш, Господи; Боже мой, да се не отделиш от мене.

38:22 Бързай да ми помогнеш, Господи, спасителю мой.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase