Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Psalms 35

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]   [67]   [68]   [69]   [70]   [71]   [72]   [73]   [74]   [75]   [76]   [77]   [78]   [79]   [80]   [81]   [82]   [83]   [84]   [85]   [86]   [87]   [88]   [89]   [90]   [91]   [92]   [93]   [94]   [95]   [96]   [97]   [98]   [99]   [100]   [101]   [102]   [103]   [104]   [105]   [106]   [107]   [108]   [109]   [110]   [111]   [112]   [113]   [114]   [115]   [116]   [117]   [118]   [119]   [120]   [121]   [122]   [123]   [124]   [125]   [126]   [127]   [128]   [129]   [130]   [131]   [132]   [133]   [134]   [135]   [136]   [137]   [138]   [139]   [140]   [141]   [142]   [143]   [144]   [145]   [146]   [147]   [148]   [149]   [150]

35:1 (По слав. 34). Давидов псалом. Бори се, Господи, с ония, които се борят с мене; Воювай против ония, които воюват против мене.

35:2 Вземи оръжие и щит, И стани да ми помогнеш.

35:3 Изтръгни и копие, та затвори пътя на гонителите ми; Кажи на душата ми: Аз съм избавител Твой.

35:4 Нека се посрамят и се опозорят Ония, които искат да погубят душата ми; Нека се върнат назад и се смутят Ония, които ми мислят зло.

35:5 Нека бъдат като плява пред вятъра, И ангел Господен да ги гони.

35:6 Нека бъде пътят им тъмен и плъзгав, И ангел Господен да ги гони.

35:7 Защото без причина скриха за мене мрежата си в трап; Без причина изкопаха яма за душата ми.

35:8 Да дойде върху всеки един от тях неочаквана погибел; И мрежата му, която е скрил, нека улови самия него. Той нека падне в същата погибел.

35:9 А моята душа ще се весели в Господа, Ще се радва в избавлението Му:

35:10 Всичките ми кости ще рекат; Господи, кой е подобен на Тебе, Който избавяш сиромаха от по-силния от него, Да! сиромаха и немощния от грабителя му?

35:11 Несправедливи свидетели въстават И питат ме за неща, за които аз не зная нищо

35:12 Въздават ми зло за добро, За да бъде в оскъдност душата ми.

35:13 А аз, когато те боледуваха, Аз се обличах във вретище, Смирявах с пост душата си, И молитвата ми се връщаше в пазухата ми и се повтаряше;

35:14 Обхождах се като с приятел, като с мой брат, Ходех наведен и нажален както кога жалее някой майка си.

35:15 Но когато накуцвах в пътя си, те се зарадваха и се събраха. Побойници се събраха против мене, - човеци, които аз не знаех; Късаха ме без да престават.

35:16 Като нечестивите смешкари в пиршества Скърцаха на мене със зъби.

35:17 Господи до кога ще гледаш? Избави душата ми от погубленията им, Живота ми* от тия лъвове.

35:18 Аз ще те славословя в голямо събрание, Ще Те хваля между многочислени люде.

35:19 Да не тържествуват над мене Ония, които несправедливо враждуват против мене; Нито да помигват с очи Ония, които ме мразят без причина.

35:20 Защото не говорят за мир, Но измислюват лъжливи думи против тихите на земята.

35:21 Да! те отвориха широко срещу мене устата си; Казваха: О, хохо! очите ни видяха!

35:22 Ти си видял, Господи, да не премълчаваш; Господи, да се не отдалечиш от мене,

35:23 Стани и събуди се за съда ми; За делото ми, Боже мой и Господи мой.

35:24 Съди ме, Господи Боже мой, според правдата Си, И да не тържествуват над мене.

35:25 Да не кажат в сърцето си: Ето желанието ни се изпълни. Нито да кажат: Погълнахме го.

35:26 Да се посрамят и се опозорят заедно всички Ония, които се радват на злощастието ми; Да се облекат със срам и с позор Ония, които се големеят против мене.

35:27 Да възклицават и да се зарадват Ония, които благоприятствуват на правото ми дело, И винаги нека казват: Да се възвеличи Господ, Който желае благоденствие на слугата Си.

35:28 И езикът ми ще разказва Твоята правда И твоята хвала всеки ден.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase