Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Psalms 25

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]   [67]   [68]   [69]   [70]   [71]   [72]   [73]   [74]   [75]   [76]   [77]   [78]   [79]   [80]   [81]   [82]   [83]   [84]   [85]   [86]   [87]   [88]   [89]   [90]   [91]   [92]   [93]   [94]   [95]   [96]   [97]   [98]   [99]   [100]   [101]   [102]   [103]   [104]   [105]   [106]   [107]   [108]   [109]   [110]   [111]   [112]   [113]   [114]   [115]   [116]   [117]   [118]   [119]   [120]   [121]   [122]   [123]   [124]   [125]   [126]   [127]   [128]   [129]   [130]   [131]   [132]   [133]   [134]   [135]   [136]   [137]   [138]   [139]   [140]   [141]   [142]   [143]   [144]   [145]   [146]   [147]   [148]   [149]   [150]

25:1 (По слав. 22). Давидов псалом. По Еврейски, азбучен псалом. Към Тебе, Господи, издигам душата си.

25:2 Боже мой, на Тебе съм уповал; Да се не посрамя, Да не тържествуват неприятелите ми над мене.

25:3 Наистина, никой, който чака Тебе, няма да се посрами; Ония ще се посрамят, които, без причина, постъпват коварно.

25:4 Направи ме, Господи, да позная пътищата Ти, Научи ме на пътеките Си.

25:5 Води ме в истината Си и учи ме; Защото Ти си Бог на Спасението ми; Тебе чакам цял ден.

25:6 Помни, Господи, благите Си милости И милосърдията Си, защото са от века.

25:7 Недей помни греховете на младостта ми, нито престъпленията ми; Помни ме, Господи, според милосърдието Си и заради благостта Си.

25:8 Господ е благ и праведен. Затова ще научи грешните на пътя Си.

25:9 Ще води кротките с правда. И ще научи кротките на пътя Си.

25:10 Всичките пътеки на Господа са милосърдие и вярност Към ония, които пазят завета Му и избавлението Му.

25:11 Заради името Си, Господи, Прости моето беззаконие, защото е голямо.

25:12 Бои ли се човек от Господа?- Него Той ще настави кой път да избере.

25:13 Душата ме ще живее в спокойствие, И потомството му ще наследи земята.

25:14 Интимното благоволение на Господа е с ония, които Му се боят, И ще им покаже завета Си.

25:15 Моите очи са винаги към Господа, Защото Той ще измъкне им мрежата нозете ми.

25:16 Обърни се към мене и смили се за мене, Защото съм усамотен и наскърбен.

25:17 Облекчи скърбите на сърцето ми, Изведи ме из утесненията ми.

25:18 Вгледай се в угнетението ми и тегобата ми. И прости всичките ми грехове.

25:19 Виж неприятелите ми, защото са много, И с люта ненавист ме мразят.

25:20 Пази душата ми и избави ме; Да се не посрамя, защото на тебе уповавам.

25:21 Незлобие и правота нека ме пазят, Защото Тебе чакам.

25:22 Боже избави Израиля От всичките му беди.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase