Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Psalms 22

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]   [67]   [68]   [69]   [70]   [71]   [72]   [73]   [74]   [75]   [76]   [77]   [78]   [79]   [80]   [81]   [82]   [83]   [84]   [85]   [86]   [87]   [88]   [89]   [90]   [91]   [92]   [93]   [94]   [95]   [96]   [97]   [98]   [99]   [100]   [101]   [102]   [103]   [104]   [105]   [106]   [107]   [108]   [109]   [110]   [111]   [112]   [113]   [114]   [115]   [116]   [117]   [118]   [119]   [120]   [121]   [122]   [123]   [124]   [125]   [126]   [127]   [128]   [129]   [130]   [131]   [132]   [133]   [134]   [135]   [136]   [137]   [138]   [139]   [140]   [141]   [142]   [143]   [144]   [145]   [146]   [147]   [148]   [149]   [150]

22:1 (По слав. 21). За първия певец по “Кошутата на зората”. Давидов псалом. Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Защо стоиш далеч и не ми помагаш, Нито внимаваш на думите на охкането* ми?

22:2 Боже мой, викам денем, но не отговаряш, И нощем, но нямам отдих.

22:3 Но Ти си Светият, Който си възцарен между Израилевите хваления.

22:4 На тебе уповаваха бащите ни Уповаваха, и Ти ги избави,

22:5 Към Тебе извикаха, и бяха избавени; На Тебе уповаваха, и не се посрамиха.

22:6 А аз съм червей, а не човек, Укоряван от човеците, и презрян от людете.

22:7 Всички, които ме гледат, ругаят ме, Отварят устните си, кимват с глава и казват:

22:8 Той упова на Господа: нека го избави; Нека го избави понеже има благоволение в него.

22:9 Но Ти си, Който си ме извадил из утробата; Ти си ме научил да уповавам като бях на майчините си гърди,

22:10 На Тебе бях оставен от рождението си; От утробата на майка ми Ти си мой Бог.

22:11 Да се не отдалечиш от мене; защото скръбта е близо, Понеже няма помощник.

22:12 Много юнци ме обиколиха; Силни васански бикове ме окръжиха.

22:13 Отвориха срещу мене устата си, Като лъв, който граби и реве.

22:14 Разлях се като вода, И разглобиха се всичките ми кости; Сърцето ми стана като восък, Разтопява се всред вътрешностите ми.

22:15 Силата ми изсъхна като черепка, И езикът ми прилепна за челюстите ми; И Ти си ме свел в пръстта на смъртта.

22:16 Защото кучета ме обиколиха; Тълпа от злодейци ме окръжи; Прободоха ръцете ми и нозете ми.

22:17 Мога да преброя всичките си кости, Хората се взират в мене и ме гледат.

22:18 Разделиха си дрехите ми, И за облеклото ми хвърлиха жребие.

22:19 Но Ти, Господи, да се не отдалечиш; Ти, сило моя, побързай да ми помогнеш.

22:20 Избави от меча душата ми, Живота* ми от силата на кучето.

22:21 Избави ме от устата на лъва И от роговете не дивите волове. Ти си ме послушал!

22:22 Ще възвестявам името Ти на братята си; Всред събранието ще Те хваля.

22:23 Вие, които се боите от Господа, хвалете Го; Цяло Яковово потомство славете Го; И бойте Му се, всички вие от Израилевото потомство.

22:24 Защото не е презрял и не се е отвърнал от скръбта на оскърбения, Нито е скрил лицето Си от него; Но послуша, когато извика той към Него.

22:25 От Тебе е гдето принасям хваление в голямото събрание: Ще изпълня обреците си пред ония, които Му се боят.

22:26 Смирените ще ядат и ще се наситят; Ще хвалят Господа ония, които Го търсят; Сърцето ви нека живее вечно.

22:27 Ще си спомнят и ще се обърнат към Господа Всичките земни краища, И ще се покланят пред Тебе Всичките племена на народите;

22:28 Защото царството е на Господа, И То владее над народите.

22:29 Ще ядат и ще се поклонят всичките богати на земята; Пред Него ще се преклонят всички, които слизат в пръстта; А онзи, който не може да запази живота си,

22:30 Неговото потомство ще Му слугува; Ще се приказва за Господа на идното поколение.

22:31 Ще дойдат и ще известят правдата Му На люде, които ще се родят, казвайки, че Той е сторил това.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase