Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Psalms 18

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]   [67]   [68]   [69]   [70]   [71]   [72]   [73]   [74]   [75]   [76]   [77]   [78]   [79]   [80]   [81]   [82]   [83]   [84]   [85]   [86]   [87]   [88]   [89]   [90]   [91]   [92]   [93]   [94]   [95]   [96]   [97]   [98]   [99]   [100]   [101]   [102]   [103]   [104]   [105]   [106]   [107]   [108]   [109]   [110]   [111]   [112]   [113]   [114]   [115]   [116]   [117]   [118]   [119]   [120]   [121]   [122]   [123]   [124]   [125]   [126]   [127]   [128]   [129]   [130]   [131]   [132]   [133]   [134]   [135]   [136]   [137]   [138]   [139]   [140]   [141]   [142]   [143]   [144]   [145]   [146]   [147]   [148]   [149]   [150]

18:1 (По слав. 17). За първия певец. Псалом на Господния слуга* Давид, който е говорил Господу думите на тая песен в деня, когато Господ го избавил от ръката на всичките му неприятели и от ръката на Саула. И рече: Любя Те, Господи, сило моя.

18:2 Господ е скала моя, крепост моя и избавител мой, Бог мой, канара моя, на Когото се надявам, Щит мой, рога на избавлението ми и високата ми кула

18:3 Ще призова Господа, Който е достохвален; Така ще бъда избавен от неприятелите си.

18:4 Връзките на смъртта ме окръжиха; Порои от беззаконие ме уплашиха.

18:5 Връзките на преизподнята ме обвиха; Примките на смъртта ме стигнаха.

18:6 В утеснението си призовах Господа. И към Бог мой викнах; От храма Си Той чу гласа ми, И викането ми пред Него стигна в ушите Му.

18:7 Тогава се поклати и потресе земята; Основите на планините се разлюляха И поклатиха се, защото се разгневи Той.

18:8 Дим се издигаше от ноздрите Му, И огън из устата му поглъщаше; Въглища се разпалиха от Него.

18:9 Той сведе небесата и слезе; И мрак бе под нозете Му.

18:10 Възседна на херувим и летя; Летя не ветрени крила.

18:11 Положи за Свое скривалище тъмнината, За покров около Си тъмните води, Гъстите въздушни облаци.

18:12 О святкането пред Него Преминаха през облаците Му Град и огнени въглища.

18:13 И гръмна Господ от небето, Всевишният даде гласа Си, Град и огнени въглища.

18:14 И прати стрелите Си та ги разпръсна, Да! светкавици в изобилие та ги смути.

18:15 Тогава се явиха коритата на водите, Откриха се основите на вселената От твоето изобличение, Господи, От духането на дъха на ноздрите Ти.

18:16 Прати от височината, взе ме, Извлече ме из големи води.

18:17 Избави ме от силния ми неприятел, От ония, които ме мразеха; Защото бяха по-силни от мене.

18:18 Стигнаха ме в деня на бедствието ми; Но Господ ми стана подпорка.

18:19 И изведе ме на широко, Избави ме, защото имаше благоволение към мене.

18:20 Въздаде ми Господ според правдата ми; Според чистотата на ръцете ми възнагради ме,

18:21 Защото съм опазил пътищата Господни, И не съм се отклонил от Бога мой в нечестие.

18:22 Защото всичките Му съдби са били пред мене, И от повеленията Му не съм се отдалечил.

18:23 Непорочен бях пред Него, И опазих се от беззаконието си.

18:24 Затова Господ ми въздаде според правдата ми, Според чистотата на ръцете ми пред очите Му.

18:25 Към милостивия, Господи, милостив ще се явиш, Към непорочния, непорочен ще се явиш.

18:26 Към чистия, час ще се явиш, И към развратния, противен ще се явиш.

18:27 Защото оскърбени люде Ти ще спасиш; А очи горделиви ще смириш.

18:28 Защото Ти ще запалиш светилото ми; Господ Бог мой ще озари тъмнината ми;

18:29 Защото чрез Тебе разбивам полк; Чрез Бога мой прескачам стена.

18:30 Колкото за Бога, Неговият път е съвършен; Словото на Господа е опитано; Той е щит на всички, които уповават на Него.

18:31 Защото кой е Бог освен Господа? И кой е канара, освен нашия Бог?

18:32 Бог, Който ме препасва със сила, И прави съвършен пътя ми,

18:33 Той прави нозете ми като нозете на елените, И ме поставя на високите ми места.

18:34 Учи ръцете ми да воюват, Тъй щото мишците ми запъват меден лък.

18:35 Ти си ми дал и щит на избавлението Си; Твоята десница ме е поддържала И Твоята благодат ме е направила велик.

18:36 Ти си разширил стъпките ми под мене; И нозете ми не се подхлъзнаха.

18:37 Гоних неприятелите си и ги стигнах, И не се върнах, докато ги не довърших.

18:38 Стрих ги, те не можаха да се подигнат; Паднаха под нозете ми.

18:39 Защото си ме препасал със сила за бой; Повалил си под мене въставащите против мене.

18:40 Сторил си да обърнат гръб към мене неприятелите ми, За да изтребя ония, които ме мразят.

18:41 Извикаха, но нямаше избавител, Към Господа, но не ги послуша.

18:42 Тогава ги стрих като прах пред вятъра; Изхвърлих ги като калта на пътищата.

18:43 Ти си ме избавил и от съпротивленията на людете; Поставил си ме глава на народите: Народ, когото не познавах, слугува на мене,

18:44 Щом чуха за мене, те ме и послушаха; Даже чужденците се преструваха, че ми се покоряват.

18:45 Чужденците отслабнаха, И разтреперани излязоха из яките си скривалища.

18:46 Жив е Господ, и благословена да бъде Канарата ми, И да се възвиси Бог на избавлението ми,

18:47 Бог, Който мъздовъздава за мене, И покорява под мене племена,

18:48 Който ме избавя от неприятелите ми. Да! Ти ме възвишаваш над въставащите против мене, Избавяш ме от насилника.

18:49 Затова ще Те хваля, Господи, между народите, И на името Ти ще пея.

18:50 Ти си, който даваш велико избавление на царя Си, И показваш милосърдие към помазаника Си, Към Давида и към потомството му до века.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase