Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Job 40

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]

40:1 Господ говори на Иова и каза:

40:2 Тоя, която е изобличил Всемогъщият, ще ли се бори с Него? Тоя, който се препира с Бога, нека отговори на всичко това.

40:3 Тогава Иов отговори Господу, казвайки:

40:4 Ето, аз съм нищожен; какво да Ти отговоря? Турям ръката си на устата си.

40:5 Веднъж съм говорил, и не ще да отговарям вече, Дори дваж, но няма да повторя.

40:6 Тогава Господ отговори на Иова из бурята, като каза:

40:7 Опаши сега кръста си като мъж; Аз ще те попитам, и ти Ми изявявай.

40:8 Дори не ще ли допускаш Моята съдба? Ще осъдиш ли Мене, за да оправдаеш себе си?

40:9 Или имаш ли мишца като Бога? И можеш ли да гърмиш с глас като Него?

40:10 Украси се сега с превъсходство и достолепие, И облечи се в чест и величие.

40:11 Изсипвай преливащия си гняв; И гледай на всеки горделив, и смирявай го;

40:12 Гледай на всеки горделив, и снишавай го; И стъпквай нечестивите на мястото им;

40:13 Скрий го купно в пръстта; Вържи лицата им в скрито място.

40:14 Тогава и Аз ще изповядам пред тебе, Че твоята десница може да те спаси.

40:15 Ето сега речния кон* който съм направил както и тебе; Яде трева като вол.

40:16 Ето сега, силата му е в чреслата му, И якостта му е в мускулите на корема му.

40:17 Клати опашката си като кедър; Жилите на бедрата му са сплотени.

40:18 Костите му са като медни цеви; Ребрата му са като железни лостове.

40:19 Той е изящното дело Божие; Оня, Който го е направил, го е снабдил с меча Си.

40:20 Наистина планините промишляват за него храна. Гдето играят всичките полски зверове.

40:21 Ляга под сенчестите дървета, В съкровището на тръстиката, и в блатата;

40:22 Сенчестите дървета го покриват със сянката си; Върбите на потоците го обкръжават.

40:23 Ето, ако би придошла река, той не трепери; Не се смущава, ако би се и Иордан устремил по устата му.

40:24 Може ли някой да го хване когато е на щрек. Или да прободе носа му с примка?


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase