Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Job 38

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]

38:1 Тогава Господ отговори на Иова из бурята и каза:

38:2 Кой е тогава този, който помрачава Моя съвет С неразумни думи?

38:3 Опаши сега кръста си като мъж, И ще те попитам; и ти ми изяснявай,

38:4 Где беше ти, когато основах земята? Извести, ако си разумен:

38:5 Кой определи мерките й? (ако знаеш) Или кой тегли връв за мерене по нея?

38:6 На какво се вдълбочиха основите й? Или кой положи краеъгълния й камък,

38:7 Когато звездите на зората пееха заедно, И всички Божии синове възклицаваха от радост?

38:8 Или кой затвори морето с врати, Когато се устреми та излезе из матка,

38:9 Когато го облякох с облак И го пових с мъгла,

38:10 И поставих му граница от Мене, Турих лостове и врати,

38:11 И рекох: До тук ще дохождаш, но не по-нататък, И тук ще се спират гордите ти вълни?

38:12 Откак започнаха дните ти заповядал ли си ти на утрото И показал на зората мястото й,

38:13 За да обхване краищата на земята, Така щото да се изтърсят от нея злодейците

38:14 Та да се преобразува тя, както глина под печат, И всичко да изпъква като че ли в облекло,

38:15 А от нечестивите да се отнеме виделината им, И издигнатата им мишца да се строши?

38:16 Проникнал ли си до изворите на морето? Или ходил ли си да изследваш бездната?

38:17 Откриха ли се на тебе вратите на смъртта? Или видял ли си сенчестите врати на смъртта?

38:18 Схванал ли си широчината на земята? Кажи, ако си разбрал всичко това.

38:19 Где е пътят към обиталището на светлината? И на тъмнината где е мястото й,

38:20 За да й заведеш до границата й, И да познаеш пътеките към дома й?

38:21 Без съмнение, ти знаеш, защото тогаз си се родил, И голямо е числото на твоите дни!

38:22 Влизал ли си в съкровищниците за снега, Или виждал ли си съкровищниците за градушката,

38:23 Които пазя за време на скръб, За ден на бой и на война?

38:24 Що е пътят за мястото, гдето се разсява светлината, Или се разпръсва по земята източният вятър?

38:25 Кой е разцепил водопровод за проливните дъждове, Или път за светкавицата на гръма,

38:26 За да се докара дъжд върху ненаселена земя, Върху пустинята, гдето няма човек,

38:27 За да насити пустата и запустяла земя. И да направи нежната трева да изникне?

38:28 Дъждът има ли баща? Или кой е родил капките на росата?

38:29 От чия матка излиза ледът? И кой е родил небесната слана? -

38:30 Когато водите се втвърдяват като камък, И повърхността на бездната се смръзва.

38:31 Ти ли връзваш връзките на Плеадите, Или развързваш въжетата на Ориона?

38:32 Извеждаш ли Мазарот* на времето му? Или управляваш ли Мечката с малките й?

38:33 Познаваш ли законите на небето? Установяваш ли неговото владичество върху земята?

38:34 Издигаш ли гласа си до облаците, За да те покрият изобилни води?

38:35 Изпращаш ли светкавици, та да излизат И да ти казват: Ето ни?

38:36 Кой е турил мъдрост в облаците? Или кой е дал разум на гъстите облаци?

38:37 Кой с мъдрост брои облаците? Или кой излива небесните мехове

38:38 Та да се сгъстява пръстта в куп, И буците да се слепят?

38:39 Улавят ли лов за лъвицата? Или насищат ли охотата на лъвовите малки,

38:40 Когато седят в рововете си, И остават в скривалищата за да причакват?

38:41 Кой приготвя за враната храната й, Когато пилетата й от нямане храна Се скитат и викат към Бога?


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase