Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Job 35

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]

35:1 Елиу още проговаряйки рече:

35:2 Мислиш ли че, е право това, което рече ти: Моята правда в туй дело е повече от Божията?

35:3 Защото ти рече: Какво ще ми бъде преимуществото? Какво ще ме ползува повече отколкото, ако бях съгрешил?

35:4 Аз ще отговоря на тебе. И на приятелите ти с тебе.

35:5 Погледни към небесата и виж; И гледай облаците, колко по-високо са от тебе.

35:6 Ако съгрешаваш, какво правиш против Него? И ако се умножават престъпленията ти, какво Му вършиш?

35:7 Ако си праведен, какво Му даваш? Или какво получава от ръката ти?

35:8 Нечестието ти може да повреди само човек като тебе; А правдата ти може да ползува само човешки син.

35:9 Поради много угнетения викат праведниците, Пищят поради насилието на мощните;

35:10 Но пак никой не казва: Где е Бог Творецът ми, Който дава песни нощем,

35:11 Който ни учи нежели земните животни, И прави ни по-мъдри от въздушните птици?

35:12 Така те викат; но Той не отговаря Да ги избави от гордостта на нечестивите.

35:13 Наистина, Бог не слуша празнословието, И Всемогъщият не го зачита,

35:14 Колко по-малко, когато ти казват, че не Го виждаш, Че делото ти е пред Него, и напразно Го чакаш!

35:15 И сега, понеже не те е посетил в яростта Си, И не е прегледал със строгост надменността ти,

35:16 Затова Иов отваря уста да говори суетности, Трупа думи лишени от благоразумие.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase