Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Job 34

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]

34:1 И Елиу пак проговаряйки рече:

34:2 Слушайте думите ми, вие мъдри, И внимавайте към мене, вие разумни;

34:3 Защото ухото изпитва думите Както небцето вкусва ястието.

34:4 Нека си изберем правото Та да знаем помежду си доброто.

34:5 Защото Иов е казал: Праведен съм, И пак Бог отне правото ми;

34:6 Въпреки правото ми считан съм за лъжец; Раната ми е неизцелима при все, че съм без престъпление.

34:7 Кой човек е като Иова, Който укорява Бога, както пие вода,

34:8 И дружи с ония, които вършат беззаконие, И ходи с нечестиви човеци?

34:9 Защото е казал: Нищо не ползува човека Да съизволява с Бога.

34:10 Слушайте ме, прочее, вие разумни мъже. Далеч да бъде от Бога неправдата, И от Всемогъщия беззаконието!

34:11 Защото ще въздаде на човека според делото му, И ще направи всеки да намери според пътищата си.

34:12 Наистина Бог няма да извърши насилие, Нито ще извърне Всемогъщият правосъдието.

34:13 Кой е възложил на Него грижата за земята? Или кой Го е натоварил с цялата вселена?

34:14 Ако прилепи Той сърцето Си само към Себе Си, И оттегли към Себе Си Духа Си и душата Си,

34:15 То ще издъхне заедно всяка плът, И човекът ще се върне пак в пръстта.

34:16 Сега, ако си разумен, чуй това; Слушай гласа на думите ми.

34:17 Ще властвува ли оня, който мрази правдата? И ще изкараш ли виновен мощния Праведник,

34:18 Който казва на цар: Нечестив си, На князе: Беззаконници сте,

34:19 Който не лицеприятствува пред първенци, Нито почита богатия повече от сиромаха, Понеже всички са дело на Неговите ръце?

34:20 В една минута умират - да в полунощ; Людете им се смущават и преминават§ И мощните биват премахнати не с ръка.

34:21 Защото очите на Бога са върху пътищата на човека, И Той гледа всичките му стъпки.

34:22 Няма тъмнина, нито мрачна сянка, Гдето да се крият ония, които вършат беззаконие.

34:23 Понеже Той няма нужда втори път да изпитва човека, За да дойде на съд пред Бога.

34:24 Без дълго изследване сломява силните, И поставя други вместо тях.

34:25 Прочее, Той познава делата им; И събаря ги нощем, та те се смазват.

34:26 Удря ги като нечестиви Явно там гдето има зрители,

34:27 Понеже се отклониха от Него, И не зачитаха ни един от пътищата Му,

34:28 Така че направиха да стигне до Него викът на сиромасите, Та Той чу вика на угнетените.

34:29 И когато Той успокоява, кой ще смути? Когато крие лицето Си, кой може да Го види? Безразлично дали е сторено това спрямо народ или спрямо един човек, -

34:30 За да не царува нечестив човек, Човек, който би впримчвал людете,

34:31 Защото, ако някой каже на Бога: Понесох наказание без да съм сторил зло;

34:32 Каквото аз не виждам, Ти ме научи; Ако съм извършил беззаконие, няма да върша вече, -

34:33 То трябва ли въздаянието му да бъде, според както ти желаеш, да го отхвърляш, Така щото ти да го избереш, казва Бог, а не Аз? Тогава ти кажи каквото знаеш.

34:34 Разумни мъже ще ми рекат: Да! Всеки мъдър човек, който ме слуша, ще каже:

34:35 Иов говори без знание, И думите му са лишени от мъдрост.

34:36 Желанието ми е, Иов да бъде изпитан до край, Понеже отговори, както нечестивите човеци.

34:37 Защото на греха си притуря бунтовничество, Поруга се* между нас, И умножава думите си против Бога.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase