Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Job 33

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]

33:1 Затова, Иове, чуй сега словото ми, И слушай всичките мои думи.

33:2 Ето, сега отворих устата си, Езикът ми с устата ми говори.

33:3 Думите ми ще бъдат според правотата на сърцето ми, И устните ми ще произнесат чист разум.

33:4 Духът Божии ме е направил, И дишането на Всемогъщия ме оживотворява.

33:5 Ако можеш, отговори ми; Опълчи са с думите си пред мене та застани.

33:6 Ето, и аз съм пред Бога както си ти,- И аз съм от кал образуван.

33:7 Ето, моят ужас няма да те уплашва. Нито ще тежи ръката ми върху тебе.

33:8 Безсъмнено ти си говорил, като слушах аз, И аз чух гласа на думите ти, като казваше:

33:9 Чист и без престъпление съм; Невинен съм, и баззаконие няма в мене;

33:10 Ето, Бог намира причини против мене, Счита ме за Свой неприятел;

33:11 Туря нозете ми в клада, Наблюдава всичките ми пътища.

33:12 Ето, в това ти не си прав; Ще ти отговоря, че Бог е по-велик от човека.

33:13 Защо се препираш с Него, Загдето Той не дава отчет ни за едно от Своите дела?

33:14 Защото сигурно Бог говори веднъж и дваж, Само че човекът не внимава.

33:15 В сън, в нощно видение, Когато дълбок сън напада човеците, Когато сънуват на леглата си,

33:16 Тогава Той отваря ушите на човеците, И запечатва поука в тях,

33:17 За да отвърне човека от намерението му, И да извади гордостта из човека;

33:18 Предпазва душата му от гроба, И животът му, за да не падне от меч.

33:19 Той бива е наказван с болки на леглото си, Да! С непрестанни болки в костите си,

33:20 Така щото душата му се отвръща от хляб, И сърцето му от вкусното ястие.

33:21 Месата му се изнуряват тъй, че не се виждат, А невидимите му по-преди кости се подават.

33:22 Да! Душата му се приближава при гроба. И животът му при погубителите,

33:23 Тогава, ако има ангел с него, Посредник, пръв между хиляда, За да възвести на човека що е за него право,

33:24 И ако Бог му бъди милостив И рече: Избави го, за да не слезе в гроба, Аз промислих откуп за него, -

33:25 Тогава месата му ще се подмладяват повече от месата на дете? Той се връща в дните на младостта си;

33:26 Ако се помоли Богу, Той е благосклонен към него, И му дава да гледа лицето Му с радост; И възвръща на човека правдата му.

33:27 Той пее пред човеците, казвайки: Съгреших и изкривих правото, И не ми се въздаде според греха ми;

33:28 Той избави душата ми, за да не отиде в рова; И животът ми ще види виделината.

33:29 Ето всичко това върши Бог Дваж и триж с човека,

33:30 За да отвърне душата му от рова, Но да се просвети с виделината на живота.

33:31 Внимавай, Иове, послушай ме, Мълчи, и аз ще говоря.

33:32 Ако имаш какво да кажеш, отговори ми; Говори, защото желая да бъдеш оправдан;

33:33 Но ако не, то ти слушай мене; Мълчи, и ще те науча мъдрост.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase