Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Job 31

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]

31:1 Направих завет с очите си; И как бих погледнал на девица?

31:2 Защото какъв дял се определя от Бога отгоре, И какво наследство от Всемогъщия свише?

31:3 Не е ли разорение за нечестивия, И погибел за тия, които вършат беззаконие?

31:4 Не вижда ли Той пътищата ми? И не брои ли всичките ми стъпки?

31:5 Ако съм ходил с лъжата, И ногата ми е бързала на измама, -

31:6 (Но нека ме претеглят в прави везни, За да познае Бог непорочността ми, -)

31:7 Ако се е отклонила ногата ми от пътя, И сърцето ми е последвало очите ми, И ако е залепило петно на ръцете ми,

31:8 То нека сея аз, а друг да яде, И нека се изкоренят произведенията ми

31:9 Ако се е прелъстило сърцето ми от жена, И съм причаквал при вратата на съседа си,

31:10 То нека моята жена меле за другиго, И други да се навеждат над нея;

31:11 Защото това би било гнусно дело, И беззаконие, което да се накаже от съдиите;

31:12 Понеже това е огън, който изгорява до погубване, И би изкоренил всичките ми плодове.

31:13 Ако съм презрял правото на слугата си или на слугинята си, Когато имаха спор с мене,

31:14 То какво бих сторил, когато се подигне Бог? И какво бих Му отговорил, когато посети?

31:15 Оня, който е образувал мене в утробата, не образува ли и него? И не същия ли ни образува в утробата?

31:16 Ако съм въздържал сиромасите от това, което желаеха, Или съм направил да помрачеят очите на вдовицата,

31:17 Или съм изял сам си залъка си, Без да е яло сирачето от него, -

31:18 (Напротив, от младостта ми то порасте при мене като при баща, И от утробата на майка си съм наставлявал вдовицата;)

31:19 Ако съм гледал някого да гине от нямане дрехи, Или сиромах, че няма завивка,

31:20 И не са ме благославяли чреслата му, Като се е стоплял с вълната от овцете ми;

31:21 Ако съм подигнал ръка против сирачето, Като виждах, че имам помощ в портата;

31:22 То да падне мишцата ми от рамото, И ръката ми да се пречупи от лакътя;

31:23 Защото погибел от Бога беше ужас за мене, И пред Неговото величие не можех да сторя нищо.

31:24 Ако съм турял надеждата си в злато, Или съм рекъл на чистото злато: Ти си мое упование;

31:25 Ако съм се веселил, защото богатството ми бе голямо, И защото ръката ми бе намерила изобилие;

31:26 Ако, като съм гледал слънцето, когато изгряваше, Или луната, когато ходеше в светлостта си,

31:27 Се е увлякло тайно сърцето ми, И устата ми са целували ръката ми;

31:28 И това би било беззаконие, което да се накаже от съдиите, Защото бих се отрекъл от Всевишния Бог.

31:29 Ако съм злорадствувал в загиването на мразещия ме, Или ми е ставало драго, когато го е сполетявало зло, -

31:30 (Даже не съм допуснал на устата си да съгрешат Та да иксам живота му с проклетия); -

31:31 Ако хората от шатъра ми не са рекли: Кой може да покаже едного, който не е бил наситен от него с месо?

31:32 (Чужденец не нощуваше вън; Отварях вратата си на пътника);

31:33 Ако съм покривал престъпленията си както Адама Като съм скривал беззаконието си в пазухата си,

31:34 Понеже се боях от голямото множество, И презрението на семействата ме ужасяваше, Така че млъквах и не излизах из вратата; -

31:35 (О, да имаше някой да ме слуша! - Ето виж тука подписа ми; Всемогъщият нека ми отговори!- И да имах акта* който противникът ми е написал!

31:36 Ето, на рамо щях да го нося, За венец щях да го привържа на себе си!

31:37 Щях да му дам отчет за стъпките си; Като княз щях да се приближа при него-)

31:38 Ако нивата ми вика против мене, И браздите й плачат заедно;

31:39 Ако съм изял плода й без да платя, Или съм изгасил живота на стопаните й;

31:40 Тогава да израстат тръни вместо жито, И вместо ечемик плевели. Свършиха се думите на Иова.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase