Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Job 28

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]

28:1 Наистина има рудница за сребро, И място, гдето злато се плави.

28:2 Желязото се взема из земята, И медта се лее от камъка.

28:3 Човекът туря край на тъмнината, И издирва до най-далечните места, Камъните в тъмнината и в мрачната сянка.

28:4 Далеч то човешко жилище, гдето нозе не стъпват, Той си отваря рудница; Окачени далеч от човеците рудничарите се люлеят.

28:5 Колкото за земята, от нея произлиза хлябът? И под нея се разравя като че ли с огън.

28:6 Камъните и са място на сапфир, И златна пръст има в нея.

28:7 Хищна птица не знае тоя път И окото на сокол не го е видяло.

28:8 Горделивите зверове не са стъпвали по него; Лъв не е заминавал през него.

28:9 Човекът простира ръката си върху канарите, Превръща планините из корен.

28:10 Разсича проломи между скалите; И окото му открива всичко що е скъпоценно

28:11 И ограничава капането на водите; И скритото изважда на бял свят.

28:12 Но мъдростта, где ще се намери? И где е мястото на разума?

28:13 Човекът не познава цената й; И тя не се намира в земята на живите,

28:14 Бездната казва: Не е у мене. И морето казва:Не е у мене.

28:15 Не може да се придобие със злато; И сребро не може да се претегли в замяна с нея.

28:16 Не може да се оцени с офирско злато, Със скъпоценен оникс и сапфир.

28:17 Злато и кристал не могат се сравни с нея, Нито може да се размени с вещи от на-чисто злато.

28:18 Не ще се спомене корал или кристал за покупката й. Защото цената на мъдростта е по-висока от скъпоценните камъни.

28:19 Топаз етиопски не ще се сравни с нея; Не ще се оцени тя с чисто злато.

28:20 От, где прочее, дохожда мъдростта? И где е мястото на разума?-

28:21 Понеже е скрита от очите на всичките живи, И утаена от въздушните птици.

28:22 Гибелта и смъртта казват: С ушите си чухме слух за нея.

28:23 Бог разбира пътя й, И Той знае мястото й;

28:24 Понеже Той гледа до земните краища, И вижда под цялото небе,

28:25 За да претегля тежината на ветровете, И да измерва водите с мярка.

28:26 Когато направи закон за дъжда, И път за светкавицата на гръма,

28:27 Тогава Той я видя и изяви; Утвърди я, да! И я изследва;

28:28 И каза на човека: Ето, Страх от Господа, туй е мъдрост, И отдалечаване от злото, това е разум.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase