Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Job 24

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]

24:1 Защо, ако времената не са открити от Всемогъщия, Ония които Го познават, не виждат дните Му за съд?

24:2 Едни преместят межди, Грабят стада и ги пасат;

24:3 Откарват осела на сирачетата; Вземат в залог говедото на вдовицата;

24:4 Изтласкват бедните от пътя; Сиромасите на земята се крият заедно от тях.

24:5 Ето, като диви осли в пустинята излизат по работата си, Подраняват да търсят храна; Пустинята из доставя храна за чадата им.

24:6 Жънат фуража в нивата, за да го ядат. И берат лозата на неправедника;

24:7 Цяла нощ лежат голи без дрехи, И нямат завивка в студа;

24:8 Измокрюват се от планинските дъждове, И прегръщат скалата, понеже нямат прибежище.

24:9 Други грабват сирачето от съседите, И вземат залог от сиромаха.

24:10 Голи, тия ходят крадешком без дреха, И гладни, носят сноповете;

24:11 Изтискват дървено масло в техните огради, Тъпчат линовете им, а остават жадни.

24:12 Умиращите охкат из града, И душата на ранените вика; Но пак това безумие Бог не гледа.

24:13 Дали са от противниците на виделината; Не знаят пътищата й, И не стоят в пътеките й,

24:14 Убиецът става в зори и убива сиромаха и нуждаещия се, А нощем е като крадец.

24:15 Така и окото на прелюбодееца очаква да се мръкне, Като казва: Око не ще ме види; И преличава лицето си.

24:16 В тъмнината пробиват къщи; Те се затварят през деня, Видело не познават.

24:17 Защото за всички тях зората е като мрачната сянка; Понеже познават ужасите на мрачната сянка.

24:18 Бърже се отдалечат по лицето на водата; Делът им е проклет на земята; Не се обръщат вече към пътя за лозята.

24:19 Както сушата и топлината поглъщат водата от снега, Така и преизподнята грешните.

24:20 Майчината утроба ще ги забрави; Червеят ще има сладко ястие в тях; Няма вече да се спомнят; И неправдата ще се строши като дърво.

24:21 Поглъщат неплодната, която ражда; И на вдовицата не правят добро,

24:22 Влачат и мощните със силата си; Те стават, и никой не е безопасен в живота си.

24:23 Бог им дава безопасност, и те се успокояват с нея, Но очите Му са върху пътищата им.

24:24 Въздигнаха се за малко, и, ето, че ги няма! Снишават се; и както всички други си отиват, И отсичат се като главите на класовете.

24:25 И сега, ако не е така, кой ще ме изкара лъжец, И ще обърне в нищо думите ми?


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase