Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Job 22

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]

22:1 Тогава теманецът Елифаз в отговор рече:

22:2 Може ли човек да бъде полезен Богу? Ако разумен може да бъде полезен на семе си.

22:3 Ако си ти праведен, Всемогъщият има ли за какво да се радва? Или ползува ли се Той, ако правиш пътищата си непорочни?

22:4 Поради твоя ли страх от Него Той те изобличава, И влиза в съд с тебе?

22:5 Нечестието ти не е ли голямо? И беззаконията ти не са ли безкрайни?

22:6 Защото без причина си взел залог от брата си. И си лишил голите от дрехите им,

22:7 Не си напоил с вода уморения, И си задържал хляб от гладния.

22:8 А който беше як, той придобиваше земята; И който беше почитан, той се заселваше в нея.

22:9 Вдовици си отпратил празни, И мишците на сирачетата си строшил.

22:10 За това примки те обикалят, И страх внезапен те ужасява,

22:11 Или тъмнина, та не виждаш, И множество води те покрива.

22:12 Бог не е ли на небесните висоти? Сега гледай височината на звездите, колко са на високо!

22:13 А ти казваш: Где ще знае Бог? През мрака ли може да съди?

22:14 Облаци Го покриват, та не вижда: И ходи по свода небесен,

22:15 Забележил ли си ти стария път, По който са ходили беззаконниците? -

22:16 Тия, които преждевременно бидоха грабнати, И чиято основа порой завлече,-

22:17 Които рекоха Богу: Отдалечи се от нас, И - какво може Всемогъщият да стори за нас?-

22:18 При все, че Той напълни с блага домовете им. Но далеч да бъде от мене мъдруването на нечестивите!

22:19 Праведните гледат и се радват; И невинните им се присмиват, като казват:

22:20 Не бяха ли погубени въстаналите против нас, И огън погълна останалите от тях?

22:21 Сприятели се сега с Него и бъди в мир; От това ще дойде добро за тебе.

22:22 Приеми, прочее, закона от устата Му, И съхрани думите Му в сърцето си.

22:23 Ако се върнеш към Всемогъщия, пак ще бъдеш утвърден; Отдалечи, прочее, беззаконието от шатрите си,

22:24 Хвърли* злото си в пръстта, И офирското злато между камъните на потоците;

22:25 И Всемогъщият ще ти бъде злато, И изобилие от сребро за тебе.

22:26 Защото тогава ще се веселиш във Всемогъщия, И ще въздигаш лицето си към Бога.

22:27 Ще Му се помолиш, и Той ще те послуша; И ще изпълни обреците Си.

22:28 И каквото решение направиш, ще ти бъде потвърдено; И светлина ще сияе по пътищата ти.

22:29 Когато те унижат, Тогава ще речеш: Има въздигане! И Той ще спаси онзи, който има смирен поглед.

22:30 Даже онзи, който не е невинен, ще избави; Да! с чистотата на твоите ръце ще бъде избавен.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase