Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Job 21

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]

21:1 Тогава Иов в отговор рече:

21:2 Слушайте внимателно говоренето ми, И с това ме утешавайте.

21:3 Потърпете ме, и аз ще говоря; А след като изговоря, присмивайте се.

21:4 За човека ли се оплаквам аз? А как да се не утесни духът ми?

21:5 Погледнете на мене, и почудете се, И турете ръка на устата си.

21:6 Само да си наумя тия въпроси ужасявам се, И трепет обзема снагата ми.

21:7 Защо живеят нечестивите, Остаряват; даже стават и много силни.

21:8 Чадата им се утвърждават заедно с тях пред лицето им, И внуците им пред очите им.

21:9 Домовете им са свободни от страх; И Божията тояга не е върху тях.

21:10 Говедата им се гонят и не напразно; Юницата им се тели, и не помята.

21:11 Пущат чадата си като овце; И децата им скачат.

21:12 Пеят при музиката на тъпанчето и арфата, И веселят се при звука на свирката.

21:13 Прекарват дните си в благополучие; И в една минута слизат в гроба.

21:14 Все пак казват Богу: Оттегли се от нас, Защото не искаме да знаем пътищата Ти.

21:15 Що е Всемогъщият, та да Му служим? И какво се ползваме, като Го призоваваме?

21:16 Ето, щастието им не е в тяхна ръка; Далеч да бъде от мене мъдруването на нечестивите!

21:17 Колко често изгасва светилникът на нечестивите, И дохожда бедствието им върху тях! Бог им разпределя болезни в гнева Си.

21:18 Те са като плява пред вятъра, И като прах от плява, който вихрушката отвява.

21:19 Думате, Бог пази наказанието на тяхното беззаконие за чадата им. По-добре нека въздаде на сами тях, за да го усещат;

21:20 Собствените им очи нека видят гибелта им, И сами те нека пият от гнева на Всемогъщия.

21:21 Защото какво наслаждение от дома си има нечестивият след себе си, Когато се преполови числото на месеците му?

21:22 Ще научи ли някой Бога на знание, Тъй като Той съди високите?

21:23 Един умира в пълно благополучие, Като е във всичко охолен и спокоен;

21:24 Ребрата му са покрити с тлъстина, И костите му са напоени с мозък.

21:25 А друг умира в душевна горест, Като никога не е ял с весело сърце.

21:26 Заедно лежат в пръстта, И червеи ги покриват.

21:27 Ето, зная мислите ви И хитруванията ви за съсипването ми.

21:28 Защото думате: Где е къщата на княза? И где е шатърът, гдето живееха нечестивите?

21:29 Не сте ли попитали минаващите през пътя? И не разбирате ли бележитите им примери, -

21:30 Че нечестивият се пази за ден на погибел, И че в ден на гняв ще бъде закаран?

21:31 Кой ще изяви пред лицето му неговия път? И кой ще му въздаде за онова, което е сторил?

21:32 Но и той ще бъде донесен в гроба, И ще пази над гробницата си.

21:33 Буците на долината ще му бъдат леки; И всеки човек ще отиде подир него, Както безбройни са отишли преди него,

21:34 Как, прочее, ми давате празни утешения, Тъй като в отговорите ви остава само лъжа?


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase