Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Job 20

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]

20:1 Тогава нааматецът Софар в отговор рече:

20:2 Понеже ме карат мислите ми да отговоря, Затова бързам.

20:3 Чух укорително изобличение против мене; И духът на разума ме кара да отговоря.

20:4 Не знаеш ли това от старо време, От когато е поставен човек на земята,

20:5 Че тържеството на нечестивите е кратковременно, И радостта на безбожния е минутна?

20:6 Макар величието му да се издигне до небето, И главата му да стигне до облаците.

20:7 Пак той ще се изрине за винаги, както нечистотиите му; Ония, които са го гледали, ще кажат, Где е той?

20:8 Като сън ще отлети и няма да се намери, И като нощно видение ще изчезне.

20:9 Окото, което го е гледало, не ще го гледа вече; И мястото му няма да го види вече.

20:10 Чадата му ще потърсят благоволението на сиромасите; И ръцете му ще повърнат имота им.

20:11 Костите му са пълни със съгрешенията на младостта му; И те ще лежат с него в пръстта.

20:12 Ако и да е сладко злото в устата му, Та го крие под езика си.

20:13 Ако и да го жали и не го оставя, Но все още го държи вътре в устата си,

20:14 Пак храната му ще се измени в червата му, На жлъчка аспидна ще се обърне във вътрешностите му.

20:15 Погълнал е богатство, но ще го повърне; Бог ще го изтръгне из корема му.

20:16 Отрова аспидна ще суче; Език ехиднин ще го умъртви.

20:17 Няма вече да гледа потоците, Реките, които текат с мед и масло.

20:18 Това, за което се трудим, ще го възвърне, И няма да се наслаждава на него*; Съразмерно с имота, който е придобил, Той няма да се радва,

20:19 Защото е угнетил сиромасите и ги е оставил; Заграбил е къща, която не бе построил.

20:20 Понеже не е знаел насита на лакомството си, Няма да запази нищо от това, което му е най-мило;

20:21 Понеже не остана нищо, което не изпояде, Затова благоденствието му няма да трае.

20:22 Когато е в пълно изобилие, ще го сполети оскъдност; Ръката на всеки окаяник ще го нападне.

20:23 Когато се кани да напълни корема си, Бог ще хвърли върху него яростния Си гняв, И ще го навали върху него, когато още яде.

20:24 Когато бяга от желязното оръжие, Стрелата на медния лък ще го прониже.

20:25 Той я изтръгва, и тя излиза из тялото му, Да! лъскавият й връх излиза из жлъчката му; Ужаси го обземат.

20:26 Всякаква тъмнина е запазена за съкровищата му; Огън нераздухван от човек ще го пояде; На тия, които останат в шатъра му, зле ще им бъде.

20:27 Небето ще открие беззаконието му, И земята ще се повдигне против него.

20:28 Богатството на дома му ще изчезне, В деня на Божия гняв ще се разпилее.

20:29 Това е от Бога делът на нечестивия, И определеното му от Бога наследство.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase