Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Job 19

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]

19:1 Тогава Иов в отговор рече:

19:2 До кога ще оскърбявате душата ми, И ще ме съкрушавате с думи?

19:3 Десет пъти вече стана ме укорявате, Но пак не ви е срам, че ми смайвате главата.

19:4 Даже ако наистина съм съгрешил, Грешката ми остава с мене.

19:5 Ако непременно искате да се големеете над мене И да хвърляте против мене укора ми,

19:6 Знайте сега, че Бог ме повали И ме обиколи с мрежата Си.

19:7 Ето, викам: Неправда! Но няма кой да ме чуе; Издавам вик за помощ, но няма съд.

19:8 Той е преградил пътя ми, та не мога да премина, И турил е тъмнина в пътеките ми,

19:9 Съблякъл ме е от славата ми, И отнел е венеца от главата ми.

19:10 Съкрушил ме е отвсякъде, и аз отивам; И изкоренил е надеждата ми като дърво.

19:11 Запалил е тоже против мене гнева Си, И счита ме като един от враговете Си.

19:12 Полковете Му настъпват заедно, Та заздравяват пътя си против мене, И разполагат се в стан около шатъра ми.

19:13 Отдалечил е от мене братята ми; И ония, които ме познаваха, станаха съвсем чужди за мене.

19:14 Оставиха ме ближните ми, И забравиха ме познайниците ми.

19:15 Ония, които живеят в дома ми, И слугините ми считат ме като чужд; Странен станах в очите им.

19:16 Викам слугата си, и не отговаря, При все че с устата си му се моля.

19:17 Дъхът ми е отвратителен на жена ми, И дъхът ми на чадата на чреслата ми.

19:18 И самите малки деца ме презират; Когато ставам говорят против мене.

19:19 Всичките ми по-близки приятели се погнусяват от мене; И ония, които възлюбих, обърнаха се против мене.

19:20 Костите ми залепват за кожата ми и за месата ми; И отървах се само с кожата на зъбите си.

19:21 Смилете се за мене, смилете се за мене, вие приятели мои! Защото ръката Божия се допря до мене.

19:22 Защо ме гоните като че ли сте Бог, И не се насищате от плътта ми?

19:23 О, да можеха да се напишат думите ми! Да се начертаеха на книга!

19:24 Да се издълбаеха на скала за всегда С желязна писалка и олово!

19:25 Защото зная, че е жив Изкупителят ми, И че в последно време ще застане на земята;

19:26 И, като изтлее след кожата ми това тяло, Пак вън от плътта си ще видя Бога:

19:27 Когото сам аз ще видя, И очите ми ще гледат, и то не като чужденец, За тая гледка дробовете ми се топят дълбоко в мене.

19:28 Ако кажете, Как ще го гоним, Тъй като причината на това страдание се намира в самия него!

19:29 Тогава бойте се от меча; Защото гневни са наказанията, нанесени от меча, За да познаете, че има съд.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase