Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Job 18

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]

18:1 Тогава шуахецът Валдад в отговор рече:

18:2 До кога още ще ловите думи? Първо разбирайте, и после ще говорим.

18:3 Защо сме считани като скотове, И станахме никакви пред вас?

18:4 О ти, който разкъсваш душата си в гнева си, За тебе ли ще бъде напусната земята, И скалите ще се преместят от мястото си?

18:5 Наистина светлината на нечестивия ще угасне, И пламъкът на огъня му няма да свети.

18:6 Светлината ще бъде мрак в шатъра му, И светилникът при него ще изгасне,

18:7 Силното му стъпване ще се стесни. И собствените му намерения ще го повалят.

18:8 Защото със своите си нозе той се хвърля в мрежа, И ходи върху примки.

18:9 Клопка ще го улови за петата, Примка ще го хване.

18:10 Въжето му е скрито в земята, И примката на пътя му.

18:11 Ужаси ще го плашат отвред, И ще го гонят в петите.

18:12 Силата му ще чезне от глад, И бедствие ще бъде готово до хълбока му.

18:13 Първородният на смъртта ще пояде членовете на тялото му. Да! ще пояде членовете му.

18:14 Той ще бъде изкоренен от шатъра си, в който уповава, И ще бъде закаран при царя на ужасите.

18:15 В шатъра му ще се засели това, което не е негово; Сяра ще се разпръсне върху жилището му.

18:16 Отдолу корените му ще изсъхнат, И отгоре клоните му ще се отсекат.

18:17 Споменът му ще се изличи от земята, И името му не ще го има вече по улиците.

18:18 Ще бъде изпъден от светлото в тъмното, И ще бъде изгонен от света.

18:19 Не ще има ни син, ни внук между людете си, Нито остатък в жилищата си.

18:20 Идните поколения ще се смаят за деня му, Както и предишните се ужасиха.

18:21 Наистина такива са жилищата на нечестивия, И това е мястото на онзи, който не познава Бога.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase