Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Job 17

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]

17:1 Духът ми чезне, дните ми гаснат, мене вече гробът чака.

17:2 Сигурно ми се присмиват; И окото ми трябва постоянно да гледа огорченията им!

17:3 Дай, моля, поръчителство; стани ми поръчител при Себе Си; Кой друг би дал ръка на мене?

17:4 Защото си скрил сърцето им от разум; Затова няма да ги възвисиш.

17:5 Който заради плячка предава приятели - Очите на чадата му ще изтекат.

17:6 Той ме е поставил и поговорка на людете; И укор станах аз пред тях.

17:7 Помрачиха очите ми от скръб, И всичките ми телесни части станаха като сянка.

17:8 Правдивите ще се почудят на това, И невинният ще се повдигне против нечестивия.

17:9 А праведният ще се държи в пътя си, И който има чисти ръце ще увеличава силата си.

17:10 А вие всички, моля, пак дойдете; Обаче не ще мога намери между вас един разумен.

17:11 Дните ми преминаха; Намеренията ми и желанията на сърцето ми се пресякоха.

17:12 Нощта скоро ще замести деня; Виделото е близо до тъмнината,

17:13 Ако очаквам преизподнята за мое жилище, Ако съм постлал постелката си в тъмнината,

17:14 Ако съм викнал към тлението, Баща ми си ти, - Към червеите: Майка и сестра ми сте,

17:15 То где е сега надеждата ми? Да! кой ще види надеждата ми?

17:16 При вратите на преизподнята ще слезе тя, Когато едновременно ще има покой в пръстта.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase