Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Job 16

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]

16:1 Тогава Иов в отговор рече:

16:2 Много такива неща съм слушал; Окаяни утешители сте всички.

16:3 Свършват ли се празните думи? Или що ти дава смелост, та отговаряш?

16:4 И аз можех да говоря като вас; Ако беше вашата душа на мястото на моята душа, Можех да натрупам думи против вас И да клатя глава против вас.

16:5 Но аз бих ви подкрепил с устата си, И утехата си от устните ми би олекчила скръбта ви.

16:6 Ако говоря, болката ми не олеква; И ако мълча, до колко съм по-на покой?

16:7 Но сега Той ме много умори; Ти запусти цялото ми семейство.

16:8 Набръчкал си ме в свидетелство против мене; И мършавостта ми се издига срещу мене И заявява в лицето ми.

16:9 Разкъсва ме в гнева Си, и ме мрази; Скърца със зъбите Си против мене; Неприятелят ми остри очите си върху мене.

16:10 Зяпат против мене с устата си, Удрят ме по челюстта с хулене, Трупат се всички против мене.

16:11 Бог ме предаде на неправедния, И ме хвърли в ръцете на нечестивите.

16:12 Бях в охолност, но Той ме разкъса, Дори хвана ме за врата и строши ме, И постави ме за Своя прицел.

16:13 Стрелците Му ме обиколиха; Пронизва бъбреците ми, и не щади; Излива жлъчката ми на земята.

16:14 Съсипва ме с удар върху удар; Спуска се върху мене като исполин.

16:15 Вретище съших върху кожата си, И окалях рога си в пръстта.

16:16 Лицето ми подпухна от плач, И мрачна сянка има върху клепачите ми,

16:17 Ако и да няма неправда в ръцете ми, И да е чиста молитвата ми.

16:18 О земле, не покривай кръвта ми! И за вика ми да няма място за почивка.

16:19 Ето и сега, свидетелят ми е на небеса, И свидетелството ми във височините.

16:20 Моите приятели ми се присмиват; Но окото ми рони сълзи към Бога,

16:21 Дано Той сам защити човека пред Бога. И човешкия син пред ближния му!

16:22 Защото като се изминат малко години Аз ще отида на път, отгдето няма да се върна.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase