Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Job 13

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]

13:1 Ето, моето око е видяло всичко това, Ухото ми е чуло и го е разбрало.

13:2 Което знаете вие, това зная и аз; Не съм по-долен от вас.

13:3 Но аз бих говорил на Всемогъщия, И желая да разисквам с Бога;

13:4 Защото вие сте измислители на лъжа; Всинца сте безполезни лекари.

13:5 Дано млъкнехте съвсем! И това щеше да ви бъде за мъдрост.

13:6 Слушайте сега доводите ми, И дайте внимание в жалбата на устните ми.

13:7 Заради Бога несправедливо ли ще говорите? Заради Него измама ли ще изкажете?

13:8 Заради Него пристрастие ли ще покажете? Заради Бога ще се съдите ли?

13:9 Добро ли е да ви изпита Той? Или ще можете да Го излъжете, както лъжат човека?

13:10 Той непременно ще ви изобличи, Ако тайно показвате пристрастие.

13:11 Величието Му не ще ли ви уплаши? И ужасът Му не ще ли да ви нападне?

13:12 Вашите паметни думи стават пред Него поговорки от пепел; Защитата ви става укрепление от кал.

13:13 Млъкнете! оставете ме и аз да говоря; И нека дойде върху мене каквото ще.

13:14 Каквото и да стане, ще взема месата си в зъбите си, И ще туря живота в шепата си.

13:15 Ако и да ме убие Той, аз ще Го чакам; Но пак ще защитя пътищата си пред Него.

13:16 Даже това ще ми бъде спасение, Че нечестив човек няма да дойде пред Него.

13:17 Послушайте внимателно думата ми; И изявлението ми нека бъде в ушите ви.

13:18 Ето сега, аз съм наредил делото си; Зная, че ще се оправдая.

13:19 Кой е оня, който ще се съди с мене? Защото, ако млъкна, сега ще издъхна.

13:20 Само две неща не ми направяй, Тогава не ще се скрия от лицето Ти, -

13:21 Не отказвай да оттеглиш ръката Си от мене, И нека ме не уплаши ужасът Ти.

13:22 Тогава Ти повикай, и аз ще Ти отговоря; Или аз да говоря, и ти ми отговори.

13:23 Колко са беззаконията ми и греховете ми? Яви ми престъплението ми и греха ми.

13:24 Защо криеш лицето Си, И ме считаш за Свой неприятел?

13:25 Ще изморяваш ли лист отвяван? И ще гониш ли суха плява?

13:26 Защо пишеш горести против мене, И ме правиш да наследявам беззаконията на младостта си,

13:27 И туряш нозете ми в клада, И наблюдаваш всичките ми пътища, Забелязваш дирите на нозете ми? -

13:28 При все, че аз като гнила вещ тлея, Като дреха от молец изядена.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase