Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Job 12

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]

12:1 Тогава Иов в отговор рече: -

12:2 Наистина само вие сте люде, И с вас ще умре мъдростта!

12:3 Но и аз имам разум както и вие; Не съм по-долен от вас; И такива работи, кой ги не знае?

12:4 Станах за поругание на ближния си, Човек, който призовавах Бога, и Той му отговаряше, - Праведният, непорочният човек стана за поругание!

12:5 Тоя, чиито нозе са близо до подхлъзване, Е като презрян светилник в мисълта на благополучния.

12:6 Шатрите на разбойниците са в благоденствие, И тия, които разгневяват Бога, са в безопасност; Бог докарва изобилие в ръцете им.

12:7 Но попитай сега животните, и те ще те научат, И въздушните птици, и те ще ти кажат;

12:8 Или говори на земята, и тя ще те научи, И морските риби ще ти изявят.

12:9 От всички тия кой не разбира, Че ръката на Господа е сторила това? -

12:10 В Чиято ръка е душата на всичко живо, И дишането на цялото човечество.

12:11 Ухото не изпитва ли думите Както небцето вкусва ястието си?

12:12 Мъдростта е у белокосите, казвате вие, И разумът в дългия живот.

12:13 А у Бога е мъдростта и силата; Той има разсъждение и разум.

12:14 Ето, Той събаря, и не съгражда вече; Затваря човека, и не му се отваря.

12:15 Ето, задържа водите, и пресъхват; Пуща ги пак, и изравят земята.

12:16 У Него е силата и мъдростта; Негов е измаменият и измамникът.

12:17 Закарва съветниците ограбени, И прави съдиите глупави.

12:18 Разпасва пояса на царете, И опасва кръста им с въже.

12:19 Закарва първенците ограбени, И поваля силните.

12:20 Отнема думата от ползуващите се с доверие, И взема ума на старейшините.

12:21 Излива презрение върху князете, И ослабва силата* на яките.

12:22 Открива дълбоки работи из тъмнината, И изважда на видело мрачната сянка.

12:23 Умножава народите, и погубва ги, Разширява народите, и стеснява ги.

12:24 Отнема бодростта на началниците на земните жители, И прави ги да се скитат по непроходна пустиня;

12:25 Пипат в тъмнината без виделина, И прави ги да залитат като пиян.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase