Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Job 11

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]

11:1 Тогава нааматецът Софар, в отговор рече: -

11:2 Не трябва ли да се отговори на многото думи? Бива ли да се оправдае словоохотлив човек?

11:3 Твоите самохвалства ще запушат ли хорските уста? И когато ти се присмиваш, тебе никой да не засрами ли?

11:4 Защото ти казваш: Това, което говоря, е право, И аз съм чист пред Твоите очи.

11:5 Но дано проговореше Бог, И да отвореше устните Си против тебе.

11:6 И да ти явеше тайните на мъдростта, Че тя е двояка в проницателността си, Знай, прочее, че Бог изисква от тебе по-малко, отколкото заслужава беззаконието ти.

11:7 Можеш ли да изброиш Божиите дълбочини? Можеш ли да издириш Всемогъщия напълно?

11:8 Тия тайни са високи до небето; що можеш да сториш? По-дълбоки са от преизподнята; що можеш да узнаеш?

11:9 Мярката им е по-дълга от земята И по-широка от морето.

11:10 Ако мине Той та улови и събере съд, То кой може да Му забрани?

11:11 Защото Той знае суетните човеци, Той вижда и нечестието, без да Му е нужно да внимава в него.

11:12 Но суетният човек е лишен от разум; Дори, човек се ражда като диво оселче.

11:13 Ако управиш ти сърцето си, И простреш ръцете си към Него,

11:14 Ако има беззаконие в ръцете ти, отстрани го, И не оставяй да обитава нечестие в шатрите ти.

11:15 Тогава само ще издигнеш лицето си без петно, Да! утвърден ще бъдеш, и няма да се боиш;

11:16 Защото ще забравиш скръбта си; Ще си я спомняш като води, които са оттекли.

11:17 Твоето пребивание ще бъде по-светло от пладне; И тъмнина ако си, пак ще станеш като зора.

11:18 Ще бъдеш в увереност, защото има надежда; Да! Ще се озърнеш наоколо, и ще си легнеш безопасно.

11:19 Ще легнеш, и не ще има кой да те плаши; Дори мнозина ще търсят твоето благоволение.

11:20 А очите на нечестивите ще изтекат; Прибежище не ще има за тях;18O 11:21 И надеждата им ще бъде, че ще издъхват.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase