Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Job 10

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]

10:1 Душата ми се отегчи от живота ми; За това, ще се предам на оплакването си, Ще говоря в горестта на душата си.

10:2 Ще река Богу: Недей ме осъжда; Покажи ми защо ми ставаш противен.

10:3 Добре ли Ти е да оскърбяваш, И да презираш делото на ръцете Си, А да осветляваш съвещаното от нечестивите?

10:4 Телесни ли очи имаш? Или гледаш както гледа човек?

10:5 Твоите дни като дните на човека ли са, Или годините Ти като човешки дни,

10:6 Та претърсваш беззаконието ми И издирваш греха ми,

10:7 При все че знаеш, че не съм нечестив, И че никой не може да ме избавя от ръката Ти?

10:8 Твоите ръце ме създадоха и усъвършенствуваха Кръгло в едно; а пак съсипваш ли ме?

10:9 Помни, моля, че като глина си ме създал; И в пръст ли ще ме възвърнеш?

10:10 Не си ли ме излял като мляко? Не си ли ме съсирил като сирене?

10:11 С кожа и мускули си ме облякъл, И с кости и жили си ме оплел;

10:12 Живот и благоволение си ми подарил, И провидението Ти е запазило духа ми.

10:13 Но при все туй, това си криел в сърцето Си; Зная, че това е било в ума Ти;

10:14 Ако съгреша, наблюдаваш ме, И от беззаконието ми няма да ме считаш невинен,

10:15 Ако съм нечестив, горко ми! И ако съм праведен, пак няма да дигна главата си. Пълен съм с позор; но гледай Ти скръбта ми,

10:16 Защото расте. Гониш ме като лъв, И повтаряш да се показваш страшен против мене.

10:17 Повтаряш да издигаш против мене свидетелите Си,* И увеличаваш гнева Си върху мене; Едно подир друго войнства ме нападат.

10:18 Защо прочее ме извади Ти из утробата? Иначе, бих издъхнал без да ме е виждало око;

10:19 Бих бил като че не съм бил; От утробата бих бил отнесен в гроба.

10:20 Дните ми не са ли малко? Престани, прочее, И остави ме да си отдъхна малко

10:21 Преди да отида отдето няма да се върна, В тъмната земя и в смъртната сянка, -

10:22 Земя, мрачна като самата тъмнина, Земя на мрачна сянка и без никакъв ред, Дето виделото е като тъмнина.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase