Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Job 9

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]

9:1 А Иов в отговор рече:

9:2 Наистина зная, че това е така, Но как ще се оправдае човек пред Бога?

9:3 Ако поиска да се съди с Него, Не може да му отговори за едно от хиляда.

9:4 Мъдро сърце и мощна сила има Бог; Кой, като е упорствувал против Него, е благоденствувал?

9:5 Той премества планините и те не усещат Когато ги е превърнал в гнева Си.

9:6 Той поклаща земята от мястото й, Тъй щото и стълбовете й треперят.

9:7 Той заповядва на слънцето, и не изгрява; И туря под печат звездите.

9:8 Той сам простира небесата, И стъпва на морските вълни.

9:9 Той прави съзвездията - Мечката, Ориона и Плеядите, И скритите пространства* на юг.

9:10 Той прави велики и неизследими дела. И безбройни чудеса.

9:11 Ето, минава край мене, и не Го виждам; Преминава и не Го съглеждам;

9:12 Ако грабна плячка, кой ще Му забрани? Кой ще Му рече: Що правиш?

9:13 Ако Бог не оттегли гнева Си, Горделивите помощници се повалят под Него!

9:14 Колко по-малко бих могъл аз да Му отговоря И да избера думите си, за да разисквам с Него!

9:15 Комуто, и праведен ако бях, не можех отговори, Но щях да повярвам, че е послушал гласа ми.

9:16 Ако извиках, и ми отговореше, Не щях да повярвам, че е послушал гласа ми.

9:17 Защото ме смазва с вихрушка, И умножава раните ми без причина.

9:18 Не ме оставя да си отдъхна, Но ме насища с горчивини.

9:19 Ако е дума за силата на мощните; Ето ме! Би казал Той; И ако за съд, би казал: Кой ще Ми определи време да съдя?

9:20 Даже ако бях праведен, осъдили ме биха собствените ми уста; Ако бях непорочен, Той би ме показал опърничав.

9:21 Макар да бях непорочен, не бих зачитал себе си, Презрял бих живота си.

9:22 Все едно е; затова казвам: Той погубва и непорочния и нечестивия,

9:23 Ако бичът Му убива внезапно, Той се смее при изпитанията на невинните.

9:24 Земята е предадена в ръцете на нечестивите; Той покрива лицата на съдиите; Ако не, тогава кой е, който прави това?

9:25 А моите дни са по-бързи от бързоходец; Бягат без да видят добро;

9:26 Преминаха като леки кораби, Като орел, който се спуща върху лова.

9:27 Ако река: Ще забравя оплакването си, Ще оставя желанието си, и ще се утеша.

9:28 В ужас съм от всичките си скърби Зная, че Ти няма да ме имаш за невинен;

9:29 Нечестив ще се считам; Защо, прочее, да се трудя напразно?

9:30 Ако се умия със снежна вода, И очистя със сапун ръцете си,

9:31 Ти пак ще ме хвърлиш в тинята, Така щото и самите ми дрехи ще се гнусят от мене.

9:32 Защото Той не е човек, както съм аз, та да Му отговоря И да дойдем заедно на съд.

9:33 Няма посредник помежду ни, Който да тури ръката си върху двама ни,

9:34 Нека оттегли от мене тоягата Си, И ужасът Му да не ме уплашва.

9:35 Тогава ще говоря, и няма да се боя от Него; Защото в себе си не съм така уплашен.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase