Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Job 8

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]

8:1 Тогава шуахецът Валдад в отговор каза:

8:2 До кога ще говориш така, И думите на устата ти ще бъдат като силен вятър?

8:3 Бог променя ли съда? Или Всемогъщият променя правдата?

8:4 Ако Му са съгрешили чадата ти, И Той ги е предал на последствията от* беззаконието им;

8:5 Ако би ти прилежно потърсил Бога, Ако би се помолил на Всемогъщия,

8:6 Тогава, ако беше ти чист и праведен, Непременно сега Той би се събудил да работи за тебе, И би направил да благоденствува праведното ти жилище;

8:7 И при все да е било малко началото ти, Пак сетнините ти биха се уголемили много.

8:8 Понеже, попитай, моля, предишните родове, И внимавай на изпитаното от бащите им;

8:9 (Защото ние сме вчерашни и не знаем нищо, Тъй като дните на земята са сянката);

8:10 Не щат ли те да те научат и да ти явят, И да произнесат думи от сърцата си?

8:11 Никне ли рогоза без тиня? Расте ли тръстиката без вода?

8:12 Догде е зелена и неокосена Изсъхва преди всяка друга трева.

8:13 Така са пътищата на всички, които забравят Бога; И надеждата на нечестивия ще загине.

8:14 Надеждата му ще се пресече; Упованието му е паяжина.

8:15 Той ще се опре на къщата си, но тя не ще устои; Ще се хване за нея, но не ще утрае.

8:16 Той зеленее пред слънцето, И клончетата му се простират в градината му;

8:17 Корените му се сплитат в грамадата камъни; Той гледа на камъните като дом;

8:18 Но пак, ако го изтръгне някой от мястото му, Тогава мястото ще се отрече от него, казвайки: Не съм те видял.

8:19 Ето, това е радостта на пътя му! И от пръстта други ще поникнат.

8:20 Ето, Бог няма да отхвърли непорочния, Нито ще подири ръката на злотворците.

8:21 Все пак ще напълни устата ти със смях И устните ти с възклицание.

8:22 Ония, които те мразят, ще се облекат със срам; И шатърът на нечестивите няма вече да съществува.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase