Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Job 7

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]

7:1 Земният живот на човека не е ли воюване? И дните му не са ли като дните на наемник?

7:2 Като на слуга, който желае сянка, И както на наемник, който очаква заплатата си,

7:3 Така на мене се даде за притежание месеци на разочарование, И нощи на печал ми се определиха.

7:4 Когато си лягам, казвам: Кога ще стана? Но нощта се протака; И непрестанно се тласкам насам натам до зори.

7:5 Снагата ми е облечена с червеи и пръстени буци; кожата ми се пука и тлее.

7:6 Дните ми са по-бързи от совалката на тъкача, И чезнат без надежда.

7:7 Помни, че животът ми е дъх; И че окото ми няма да са върне да види добро.

7:8 Окото на оногова, който ме гледа, няма да ме види вече; Твоите очи ще бъдат върху мене, а, ето, не ще ме има.

7:9 Както облакът се разпръсва и изчезва, Така и слизащият в преизподнята* няма да възлезе пак;

7:10 Няма да се върне вече у дома си. И мястото му няма да го познае вече.

7:11 Затова аз няма да въздържа устата си; Ще говоря в утеснението на духа си; Ще плача в горестта на душата си.

7:12 Море ли съм аз, или морско чудовище, Та туряш над мене стража?

7:13 Когато си казвам: Леглото ми ще ме утеши, Постелката ми ще облекчи оплакването ми,

7:14 Тогава ме плашиш със сънища, И ме ужасяваш с видения;

7:15 Така, че душата ми предпочита удушване И смърт, а не тия мои кости.

7:16 Додея ми се; не ща да живея вечно; Оттегли се от мене, защото дните ми са суета.

7:17 Що е човек, та да го възвеличаваш, И да си наумяваш за него,

7:18 Да го посещаваш всяка заран, И да го изпитваш всяка минута?

7:19 До кога не ще отвърнеш погледа Си от мене, И не ще ме оставиш ни колкото плюнката си да погълна?

7:20 Ако съм съгрешил, що правя с това на Тебе, о Наблюдателю на човеците? Защо си ме поставил за Своя прицел, Така щото станах тегоба на себе си?

7:21 И защо не прощаваш престъплението ми, И не отнемеш беззаконието ми? Защото още сега ще спя в пръстта; И сутринта ще ме търсиш, а няма да ме има.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase