Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Job 5

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]

5:1 Извикай сега; има ли някой да ти отговори? И към кого от светите духове ще се обърнеш?

5:2 Наистина гневът убива безумния, И негодуванието умъртвява глупавия.

5:3 Аз съм виждал безумният като се е вкоренявал; Но веднага съм проклинал обиталището му;

5:4 Защото чадата му са далеч от безопасност; Съкрушават ги по съдилищата И няма кой да ги отърве;

5:5 Гладният изяжда жътвата им, Граби я даже изсред тръните; И грабителят поглъща имота им.

5:6 Защото скръбта не излиза от пръстта, Нито печалта пониква из земята;

5:7 Но човек се ражда за печал, Както искрите, за да хвъркат високо,

5:8 Но аз Бог ще потърся, И делото си ще възложа на Бога,

5:9 Който върши велики и неизлечими дела И безброй чудеса;

5:10 Който дава дъжд по лицето на земята, И праща води по нивите;

5:11 Който възвишава смирените, И въздига в безопасност нажалените,

5:12 Който осуетява кроежите на хитрите, Така щото ръцете им не могат да извършат предприятието си;

5:13 Който улавя мъдрите в лукавството им, Тъй че намисленото от коварните се прекатурва.

5:14 Денем посрещат тъмнина, И по пладне пипат както нощем.

5:15 Но Бог избавя сиромаха от меча, който е устата им, И от ръката на силния;

5:16 И така сиромахът има надежда, А устата на беззаконието се запушват.

5:17 Ето, блажен е оня човек, когото Бог изобличава; Затова не презирай наказанието от Всемогъщия;

5:18 Защото Той наранява, Той и превързва; Поразява, и Неговите ръце изцеляват.

5:19 В шест беди ще те избави; Дори в седмата няма да те досегне зло.

5:20 В глад ще те откупи от смърт, И във война от силата на меча.

5:21 От бича на език ще бъдеш опазен, И не ще се уплашиш от погибел, когато дойде.

5:22 На погибелта и на глада ще се присмиваш, И не ще се уплашиш от земните зверове;

5:23 Защото ще имаш спогодба с камъните на полето; И дивите зверове ще бъдат в мир с тебе.

5:24 И ще познаеш, че шатърът ти е в мир; И когато посетиш кошарата си, няма да намериш да ти липсва нещо.

5:25 Ще познаеш още, че е многочислено твоето потомство, И рожбите ти като земната трева.

5:26 В дълбока старост ще дойдеш на гроба си, Както се събира житен сноп на времето си.

5:27 Ето, това издигахме; така е; Слушай го, и познай го за своето добро.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase