Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Nehemiah 11

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]

11:1 И първенците на людете се заселиха в Ерусалим; а останалите от людете хвърлиха жребие, за да доведат един от десет души да се засели в Ерусалим, в своя град, а девет части от населението в другите градове.

11:2 И людете благословиха всички ония човеци, които доброволно предложиха себе си да се заселят в Ерусалим.

11:3 А ето главните мъже от областта, които се заселиха в Ерусалим; (а в Юдовите градове се заселиха, всеки по притежанието си в градовете им, Израил, свещениците, левитите, нетинимите и потомците на Соломоновите слуги);

11:4 в Ерусалим се заселиха някои от юдейците и от вениаминците. От юдейците: Атаия син на Озия, син на Амария, син на Сафатия, син на Маалалеила, от Фаресовите потомци;

11:5 и Маасия син на Варуха, син на Холозея, син на Азаия, син на Адаия, син на Иоярива, син на Захария, син на Силония.

11:6 Всичките Фаресови потомци, които се заселиха в Ерусалим, бяха четиристотин и шестдесет и осем храбри мъже.

11:7 А вениаминците бяха следните: Салу син на Месулама, син на Иоада, син на Федаия, син на Колаия, син на Маасия, син на Итиила, син на Исаия;

11:8 и с тях Гавай и Салай; деветстотин двадесет и осем души.

11:9 Иоил, Захриевият син, беше надзирател над тях, а Юда Сенуиният син, беше втори над града.

11:10 От свещениците: Едаия, Иояривовият син, Яхин,

11:11 Сераия син на Хелкия, син на Месулама, син на Садока, син на Мераиота, син на управителя на Божия дом Ахитов;

11:12 и братята им, които вършеха работата на дома; осемстотин и двадесет и двама души; и Адаия син на Ероама, син на Фелалия, син на Амсия, син на Захария, син на Пасхора, син на Мелхия;

11:13 и братята му, началници на бащините домове; двеста и четиридесет и двама души; и Амасай син на Азареила, син на Аазая, син на Месилемота, син на Емира;

11:14 и братята им, силни и храбри мъже, сто и двадесет и осем души; а Завдиил, син на Гедолим, бе надзирател над тях.

11:15 А от левитите: Семаия син на Асува, син на Азрикама, син на Асавия, син на Вуний;

11:16 и Саветай и Иозавад, от левитските началници, бяха над външните работи на Божия дом.

11:17 И Матания син на Михея, син на Завдия, син на Асафа, който ръководеше славословието при молитвата, и Ваквукия, който беше вторият между братята си; и Авда, син на Самуя, син на Галала, син на Едутуна.

11:18 Всичките левити в светия град бяха двеста и осемдесет и четири души.

11:19 А вратарите: Акув, Талмон и братята им, които пазеха портите, бяха сто и седемдесет и двама души.

11:20 А останалите от Израиля, свещениците и левитите, бяха по всичките Юдови градове, всеки в наследството си.

11:21 А нетинимите се заселиха в Офил; а Сиха и Гесфа бяха над нетинимите.

11:22 А надзирател над левитите в Ерусалим бе Озий син на Вания, син на Асавия, син на Матания, син на Михея, от Асафовите потомци, певците, над работата на Божия дом.

11:23 Защото имаше царска заповед за тях, и определен дял за певците според нуждата на всеки ден.

11:24 А Петаия, син на Месизавеила, от потомците на Юдовия син Зара, беше помощник на царя във всички що се касаеше до людете.

11:25 А колкото за селата с нивите им, някои от юдеите се заселиха в Кириат-арва и селата й, в Девон и селата му, и в Кавсеил и селата му,

11:26 и в Иисуя, Молада, Вет-фелет,

11:27 Асар-суал, Вирсавее и селата му,

11:28 в Сиклаг, Мекона и селата му,

11:29 в Ен-римон, Сарая, Ярмут,

11:30 Заноя, Одолам и селата им, в Лахис и полетата му, и в Азика и селата му. Така се заселиха от Вирсавее до Еномовата долина.

11:31 А вениаминците се заселиха от Гава нататък, в Михмас, Гаия, Ветил и селата му,

11:32 в Анатон, Ноб, Анания,

11:33 Асора, Рама, Гатаим,

11:34 Адид, Севоим, Невалат,

11:35 Лод, Оно и в долината на дърводелците.

11:36 А някои отреди от левитите се заселиха в Юда и във Вениамин.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase