Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Ezra 10

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]

10:1 А като се молеше Ездра и се изповядваше с плач, паднал пред Божия дом, събра се при него от Израиля едно много голямо множество мъже, жени и деца; защото людете плачеха много горчиво.

10:2 Тогава Сехания, Ехииловият син, от Еламовите потомци, проговори та рече на Ездра: Ние извършихме престъпление против своя Бог, като взехме чужденки от племената на земята; все пак, обаче, сега има надежда за Израиля относно това нещо.

10:3 Сега, прочее, нека направим завет с нашия Бог да напуснем всички тия жени и родените от тях, съгласно съвета на господаря ми и на ония, които треперят от заповедта на нашия Бог; и нека се постъпи според закона.

10:4 Стани, защото това нещо на тебе принадлежи; и ние сме с тебе; бъди храбър и действувай.

10:5 Тогава Ездра стана та закле началниците на свещениците, на людете и на целия Израил, че ще постъпят според това заявление. И те се заклеха.

10:6 Тогава Ездра стана от пред Божия дом та отиде в стаята на Иоанана, Елиасивовия син; но когато стигна там, не яде хляб и не пи вода, защото тъжеше за престъплението на ония, които са били в плена.

10:7 Сетне прогласиха по Юда и Ерусалим между всичките върнали се от плена да се съберат в Ерусалим,

10:8 и да бъде конфискуван целият имот на всеки, който не би дошъл за три дни според решението на началниците и старейшините, и сам той да бъде отлъчен от обществото на ония, които са били в плен.

10:9 И така, в три дни се събраха всичките Юдови и Вениаминови мъже в Ерусалим. Беше деветият месец, на двадесетия ден от месеца; и всичките люде, седейки в двора пред Божия дом, трепереха поради това нещо и от поройния дъжд.

10:10 Тогава свещеник Ездра стана та им рече: Вие сте извършили престъпление, като сте взели чужденки за жени та сте увеличили виновността на Израиля.

10:11 Сега, прочее, изповядайте се на Господа Бога на бащите си и изпълнете волята Му, и отлъчете се от племената на тая земя и от чужденките жени.

10:12 Тогава цялото събрание отговаряйки рече със силен глас: Както си казал, така подобава нам да направим.

10:13 Людете, обаче, са много, и понеже времето е много дъждовито, не можем да стоим вън; при това, работата не е за един ден, нито за два, защото сме мнозина, които сме съгрешили в това нещо.

10:14 Затова, нека се назначат нашите първенци да надзирават тая работа за цялото общество, и в определени времена нека дохождат пред тях всички, които са взели за жени чужденки по нашите градове, и заедно с тях старейшините на всеки град, и съдиите му, догдето се върне от нас пламенният гняв на нашия Бог поради това нещо.

10:15 И понеже само Ионатан Асаиловият син и Яазия Текуевият син станаха да се противят с Месулам и левитина Саватай, които ги подкрепиха,

10:16 затова завърналите се от плена постъпиха така; и отделиха се от свещеник Ездра някои началници на бащини домове , според бащините си домове, всички по име; и те седнаха на първия ден от десетия месец да изследват тая работа.

10:17 И до първия ден от първия месец свършиха с всичките мъже, които бяха взели за жени чужденки.

10:18 Между потомците на свещениците се немериха такива, които бяха взели за жени чужденки: от синовете на Исуса Иоседековият син и братята му, Маасия, Елиезер, Ярив и Годолия.

10:19 И дадоха ръцете си в обещание , че ще напуснат жените си; и като престъпници принесоха за престъплението си овен от стадото.

10:20 А от Емировите потомци, Ананий и Зевадия,

10:21 от Харимовите потомци, Маасия, Илия, Семаия, Ехиил и Озия.

10:22 От Пасхоровите потомци, Елиоинай, Маасия, Исмаил, Натанаил, Иозавад и Еласа.

10:23 А от певците: Иозавад, Семей, Калаия, (който е Келита), Петаия, Юда и Елиезер.

10:24 От певците, Елиасив; и от вратарите: Селум, Телем и Урий,

10:25 А от Израиля, от Фаросовите потомци: Рамия, Езия, Малхия, Миамин, Елеазар, Мелхия и Ванаия,

10:26 От Еламовите потомци: Матания, Захария, Ехиил, Авдий, Еримот и Илия.

10:27 От Затуевите потомци: Елиоинай, Елиасив, Матания, Еримот, Завад и Азиза.

10:28 От Виваевите потомци: Иоанан, Анания, Завай и Атлай.

10:29 От Ваниевите потомци: Месулам, Малух, Адаия, Ясув, Сеал и Рамот.

10:30 От Фаат-моавовите потомци; Адна, Хелал, Ванаия, Маасия, Матания, Веселеил, Вануй и Манасия.

10:31 От Харимовите потомци: Елиезер, Есия, Мелхия, Семаия и Симеон.

10:32 Вениамин, Малух и Самария.

10:33 От Асумовите потомци: Матенай, Матата, Завад, Елифалет, Еремай, Манасия и Семей.

10:34 От Вениевите потомци: Мадай, Амрам и Уил.

10:35 Ванаия, Ведеия, Хелуй,

10:36 Вания, Меримот, Елиасив,

10:37 Матания, Матенай, Яасо,

10:38 Ваний, Вануй, Семей,

10:39 Селемия, Натан, Адаия,

10:40 Махнадевай, Сасай, Сарай,

10:41 Азареил, Селемия, Самария,

10:42 Селум, Амария и Иосиф.

10:43 От Невоевите потомци: Еиил, Мататия, Завад, Зевина, Ядав, Иоил и Ванаия.

10:44 Всички тия бяха взели чужденки за жени; и някои от жените бяха им родили чада.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase