Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


1 Chronicles 18

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]

18:1 След това Давид порази филистимците и ги покори, и отне Гет и селата му от ръката на филистимците.

18:2 Порази и моавците; и моавците станаха Давидови слуги и плащаха данък.

18:3 Давид още порази совския цар Ададезер в Емат, като последният отиваше да утвърди властта си на реката Евфрат.

18:4 Давид му отне хиляда колесници, седем хиляди конници и двадесет хиляди пешаци и Давид пресече жилите на всичките колеснични коне, само че запази от тях за сто колесници.

18:5 И когато дамаските сирийци дойдоха за да помогнат на совския цар Ададезер, Давид порази от сирийците двадесет и две хиляди мъже.

18:6 Тогава Давид постави гарнизон в дамаска Сирия; и сирийците станаха Давидови слуги и плащаха данък. И Господ запазваше Давида където и да отиваше.

18:7 И Давид взе златните щитове, които бяха върху слугите на Ададезера, та ги донесе в Ерусалим.

18:8 И от Тиват и от Хун, Ададезериви градове, Давид взе твърде много мед, от която Соломон направи медното море, стълбовете и медните съдове.

18:9 А ематският цар Той, когато чу, че Давид порази всичката сила на совския цар Ададезер,

18:10 прати сина си Адорам при цар Давида за да го поздрави и да го благослови понеже се бил против Ададезера и го поразил, защото Ададезер често воюваше против Тоя. И Адорам донесе със себе си всякакви златни, сребърни и медни съдове;

18:11 па и тях цар Давид посвети на Господа, заедно със среброто и златото, което беше отнел от всичките народи, от Едом, от Моав, от амонците, от филистимците и от Амалика.

18:12 При това, Ависей, Саруиният син, порази осемнадесет хиляди едомци в долината на солта.

18:13 И постави гарнизони в Едом, и всичките едомци се подчиниха на Давида. И Господ запазваше Давида където и да отиваше.

18:14 Така Давид царува над целия Израил, и съдеше всичките си люде и им раздаваше правда.

18:15 А Иоав, Саруиният син беше над войската; а Иосафат, Ахилудовият син, летописец;

18:16 а Садок, Ахитововият син и Авимелех, Авиатаровият син, свещеници; а Суса, секретар;

18:17 а Ванаия, Иодаевият син, беше над херетците и фелетците; а Давидовите синове бяха първенци около царя.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase