Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


1 Chronicles 15

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]

15:1 След това Давид си построи и други къщи в Давидовия град; приготви и място за Божия ковчег, и постави шатър за него.

15:2 Тогава рече Давид: Не бива да дигат Божия ковчег други освен левитите, защото тях избра Господ да носят Божия ковчег и да Му слугуват винаги.

15:3 И Давид събра целия Израил в Ерусалим за да принесат Господния ковчег на мястото, което беше ковчег на мястото, което беше приготвил за него.

15:4 Давид събра Аароновите потомци и левитите;

15:5 от Каатовите потомци, началника Уриил и братята му, сто и двадесет души;

15:6 от Марариевите потомци началника Асаия и братята му, двеста и двадесет души;

15:7 от Гирсоновите потомци, началника Иоил и братята му, сто и тридесет души;

15:8 от Елисафановите потомци, началника Семаия и братята му, двеста души;

15:9 от Хевроновите потомци, началника Семаия и братята му, двеста души;

15:10 от Озииловите потомци, началника Аминадав и братята му, сто и двадесет души.

15:11 И Давид повика свещениците Садок и Авиатар и левитите Уриил, Асаия, Иоил, Семаия, Емиил и Аминадав, та им рече:

15:12 Вие сте началници на бащините домове на левитите, осветете се вие и братята ви за да пренесете ковчега на Господа Израилевия Бог на мястото , което съм приготвил за него.

15:13 Защото, понеже първия път вие не го дигнахте , Господ нашият Бог нанесе поражение върху нас, защото не Го потърсихме според както е заповядано.

15:14 И той, свещениците и левитите осветиха себе си за да пренесат ковчега на Господа Израилевия Бог.

15:15 (Левийците бяха, които носеха Божия ковчег с върлините горе на рамената си, както заповяда Моисей, според Господното слово).

15:16 И Давид каза на левитските началници да поставят братята си певците с музикалните инструменти, псалтири и арфи и кимвали, за да свирят весело със силен глас.

15:17 И така левитите поставиха Емана, Иоилевия син, а от братята му Асафа Варахииния син; а от братята им, Мерариевите потомци, Етана Кисиевия син;

15:18 и с тях братята им от втория чин, вратарите Захария, Вена, Яазиил, Семирамот, Ехиил, Уний, Елиав, Ванаия, Маасия, Мататия, Елифалей, Микнеия, Овид-едом и Еиил.

15:19 Така певците Еман, Асаф и Етан се определиха да дрънкат с медни кимвали;

15:20 а Захария, Азиил, Семирамот, Ехиил, Уний, Елиав, Маасия и Ванаия с псалтири по Аламот;

15:21 а Мататия, Елифалей, Минеия, Авид-едом, Еиил и Азазия, с арфи по Семинит, за да ръководят пеенето.

15:22 А Ханания, главен певец на левитите, ръководеше пеенето, понеже бе изкусен.

15:23 А Варахия и Елкана бяха вратари за ковчега.

15:24 А свещениците на Севания, Иосафата, Натанаил, Амасий, Захария, Ванаия и Елиезер свиреха с тръбите пред Божия ковчег; а Овид-едом и Ехия бяха вратари за ковчега.

15:25 И тъй, Давид и Израилевите старейшини и хилядниците отидоха да дигнат с веселие ковчега на Господния завет от Овид-едомовата къща.

15:26 И понеже Бог помагаше на левитите, които носеха ковчега на Господния завет, те пожертвуваха седем юнеца и седем овена.

15:27 И Давид бе облечен с одежда от висон както и всичките левити, които носеха ковчега и певците, и Ханания ръководител на певците; а Давид носеше ленен ефод.

15:28 Така целият Израил възвеждаше ковчега на Господния завет с възклицание с глас от рог, с тръби и с кимвали, като свиреха с псалтири и с арфи.

15:29 А когато ковчегът на Господния завет влизаше в Давидовия град, Михала, Сауловата дъщеря, погледна от прозореца, и като видя, че цар Давид скачаше и играеше, презря го в сърцето си.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase