Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


1 Chronicles 14

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]

14:1 Подир това тирският цар Хирам прати посланици при Давида и кедрови дървета, зидари и дърводелци, за да му построят къща.

14:2 И Давид позна, че Господ го бе утвърдил цар над Израиля, защото царството му се възвиси на високо заради людете Му Израиля,

14:3 И Давид си взе още жени в Ерусалим; и Давид роди още синове и дъщери.

14:4 И ето имената на чадата, които му се родиха в Ерусалим: Самуа, Совав, Натан, Соломон,

14:5 Евар, Елисуа, Елфалет,

14:6 Ногах, Нефег, Авия,

14:7 Елисама, Веелиада+ и Елифалет.

14:8 А когато филистимците чуха, че Давид бил помазан за цар над целия Израил, всичките филистимци възлязоха да търсят Давида; а Давид, като чу за това, излезе против тях.

14:9 И тъй филистимците дойдоха та нахлуха в долината Рафаим.

14:10 Тогава Давид се допита до Бога, казвайки: Да възляза ли против филистимците? ще ги предадеш ли в ръката ми? И Господ му отговори: Възлез, защото ще ги предам в ръката ти.

14:11 И тъй, те отидоха на Ваал-ферасим, и там Давид ги порази, Тогава рече Давид: Бог избухна чрез моята ръка върху неприятелите ми, както избухват водите. За туй, онова място се нарече Ваал-ферасим§.

14:12 И филистимците , оставиха там боговете си; а Давид заповяда, та ги изгориха с огън.

14:13 И филистимците пак нахлуха в долината.

14:14 Затова Давид пак се допита до Бога; и Бог му каза: Не възлизай против тях, но ги заобиколи, та ги нападни отсреща черниците.

14:15 И когато чуеш шум, като от маршируване по върховете на черниците, тогава да излезеш пред на бой, защото Бог ще излезе пред тебе да порази филистимското множество.

14:16 И Давид стори според както му заповяда Бог; и поразяваха филистимското множество от Гаваон дори до Гезер.

14:17 И Давидовото име се прочу по всичките земи; и Господ нанесе страх от него върху всичките народи.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase