Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


1 Chronicles 8

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]

8:1 А Вениамин роди първородния си Вела, втория Асвил, третия Аара,

8:2 четвъртия Ноя и петия Рафа,

8:3 А Велови синове бяха: Адар*, Гира, Авиуд,

8:4 Ависуй, Неемана, Ахоа,

8:5 Гира, Сефуфан+ и Урам.

8:6 И ето Аодовите синове, които бяха началници на бащините домове на ония, които жевееха в Гава, а бидоха заведени в Манахат;

8:7 с Нееман, Ахия и Гира който ги заведе, и роди Аза и Ахиуда.

8:8 А Саараим роди синове в моавската земя след като напусна жените си Усима и Ваара:

8:9 от жена си Одеса роди Иоавава, Савия, Миса, Малхама,

8:10 Еуса, Сахия и Мирма; тия бяха синовете му, началници на бащини домове.

8:11 А от Усима беше родил Авитова и Елфаала.

8:12 А Елфаалови синове бяха: Евер Мисаам, Самер, (който съгради Оно, Лод и селата му),

8:13 и Верия и Сема§, които бяха началници на бащините домове на живеещите в Еалон, и които изпъдиха гетските жители.

8:14 А Ахио, Сасак, Еримот,

8:15 Зевадия, Арад, Адер,

8:16 Михаил, Есна и Иоах бяха Вериеви синове;

8:17 и Зевадия, Масулам, Езекий, Хевер,

8:18 Есмерай, Езлия и Иовав бяха Елфаалови синове;

8:19 Яким, Зехрий, Завдий,

8:20 Елиинай, Силатай, Елиил,

8:21 Адаия, Вераия и Симрат бяха Симееви синове*;

8:22 а Есфан, Евер, Елиил,

8:23 Авдон, Зехрий, Анан,

8:24 Анания, Елам, Анатотия,

8:25 Ефадия и Фануил бяха Сасакови синове:

8:26 а Самсерай, Сеария, Готолия,

8:27 Яресия, Илия и Зехрий бяха Ероамови синове, -

8:28 те бяха началници на бащини домове, началници според семействата им; те се заселиха в Ерусалим.

8:29 Е в Гаваон се засели Гаваоновият баща Еил , името на чиято жена бе Мааха;

8:30 а първородният му син бе Авдон, сетне Сур, Кис, Ваал, Надав,

8:31 Гедор, Ахио, Захер+

8:32 и Макелот, който роди Сама§ и те също се заселиха с брата си в Ерусалим, срещу братята си.

8:33 А Нир роди Киса; Кис роди Саула; а Саул роди Ионатана, Мелхисуе, Авинадава** и Ес-ваала++.

8:34 А Ионатановият син бе Мерив-ваа맧, а Мерив-ваал роди Михея.

8:35 А Михееви синове бяха Фитон, Мелех, Тарея и Ахаз.

8:36 А Ахаз роди Иоада***, Иоада роди Алемета, Азмавета и Зимрия; а Зимрия роди Моса;

8:37 Моса роди Винея; негов син бе Рафа+++; негов син, Елеаса; негов син, Асиил.

8:38 А Асиил имаше шест сина, чиито имена са тия: Азрикам, Вохеру, Исмаил, Сеария, Авдия и Анан; всички тия бяха Асиилови синове.

8:39 А синовете на брата му Исек бяха: първородният му Улам, вторият Еус и третият Елифалет.

8:40 А Уламовите синове бяха силни и храбри мъже, които стреляха с лък, и имаха много синове и внуци, сто и петдесет души. Всички тия бяха от Вениаминовите потомци.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase